PROJEKTI
Prva obnova nakon 42 godine: Potpisan ugovor za sanaciju dijela tramvajske pruge
manager.ba/akta.ba BiH 11 kolovoza, 2020
Izvor fotografije:
akta.ba

Po riječima ministra Kalema, tramvajska pruga na dijelu od „S“ krivine do stajališta Marijin Dvor obnovljena je posljednji put daleke 1978. godine. Dug eksploatacijski period bez ulaganja u kapitalnu obnovu pruge, kao i primijenjen kruti sistem oslanjanja, rezultirali su trajnim deformacijama kolosiječnih komponenata i permanentnim razaranjem kolosiječne asfalt-betonske ispune.

 

Ministar prometa Kantona Sarajevo Adi Kalem potpisao je danas Ugovor za sanaciju tramvajske pruge  na dionici “S” krivina – tramvajsko stajalište “Marijin Dvor” s predstavnikom izvođača radova Konzorcija “OK BAU”d.o.o. Gradačac i “Željo” d.o.o. Konjic Jasminom Beširevićem. 

Ugovor je potpisan nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke radova.

Riječ je o prvoj obnovi ovog dijela pruge nakon 42 godine, za što je Kanton Sarajevo putem Ministarstva saobraćaja izdvojio 583.951,44 KM.

“Sanacija  tramvajske pruge od „S“ krivine kod hotela Holiday Inn do stajališta Marijin Dvor, ukupne dužine 368,88 metara podrazumijeva iskop kolosiječne ispune u dubinu do gornje površine postojeće betonske ploče i u prosječnoj širini 2,40 m. U fazi gornjeg stroja podrazumijeva se zamjena postojećih šina, poprečnih razupora i sistema pričvršćenja. Postojeće šine 60Ri1 i 59Ri1 se mijenjanju novim”, naveo je ministar Kalem. Naglasio je da su nastojanja Vlade KS kroz ovaj projekt, kao i projekt obnove pruge od Marijin Dvora do Ilidže, unaprijediti javni gradski prijevoz u Kantonu.

Rok za izvođenje radova je 40 dana, a počet će odmah nakon što se imenuje nadzorni organ nad izvođenjem radova, te obave druge administrativne  pripreme, rekao je ministar.

Javnost će biti blagovremeno i kontinuirano informirana o  načinu odvijanja tramvajskog i motornog saobraćaja tijekom izvođenja radova.

Po riječima ministra Kalema, tramvajska pruga na dijelu od „S“ krivine do stajališta Marijin Dvor obnovljena je posljednji put daleke 1978. godine. Dug eksploatacijski period bez ulaganja u kapitalnu obnovu pruge, kao i primijenjen kruti sistem oslanjanja, rezultirali su trajnim deformacijama kolosiječnih komponenata i permanentnim razaranjem kolosiječne asfalt-betonske ispune.

Povezani članci

1