KOMPANIJE
Program sufinansiranja zapošljavanja 2021.: Evo koji su poslodavci iz USK povukli najviše sredstava
manager.ba/akta.ba 14 rujna, 2022

Federalni zavoda za zapošljavanje iz godine u godinu sprovodi svoje programe zapošljavanja koji kroz određene mjere obuhvataju različite ciljane grupe nezaposlenih osoba.

Programi se sprovode za kategorije mladi, žene, osobe dobi do 35 godina sa radnim iskustvom/stažom, osobe preko 40 godina, dugotrajno nezaposlene osobe, prijavljene na evidenciju nezaposlenih 12 mjeseci i više,  osobe nižih kvalifikacija i bez kvalifikacija i demobilizirani branioci/razvojačeni branitelji.

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH i ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu i Trogodišnjeg plana rada Federalnog zavoda za zapošljavanje 2021-2023, te Zakona o pravima branitelja i članova njihovih porodica, sačinjen je Program sufinanciranja zapošljavanja za 2021.

Poziv za ovaj Program realiziran je u martu 2021. putem stranice Zavoda.

Program se realizirao s ciljem zapošljavanja najmanje 7000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH sa posebnom socijalnom i rodnom osjetljivošću, radi njihovog zapošljavanja, sprječavanja dugotrajne nezaposlenosti, očuvanja i unaprjeđenja radnih sposobnosti, te stvaranja uvjeta za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva kroz osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva.

Za realizaciju ovog Programa bila su predviđena sredstva u iznosu od 23.000.000,00 KM u skladu sa Finansijskim planom za 2021. i procjenom za 2022 i 2023. godinu. 

Korisnici Programa su poslodavci registrirani u Federaciji BiH koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te oni koji imaju potpisan sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, kao i oni na koje se odnosi Zakon o financijskoj konsolidaciji.

Podsjećamo, programom je bilo predviđeno sufinanciranje troškova doprinosa, a u slučaju da je iznos sufinanciranja veći od troškova doprinosa, ostatak iznosa sufinanciranja se koristi za isplatu dijela neto plaće osim za mjeru Doprinos 500 - 2021. kod koje se kompletan iznos uplaćuje za doprinose te mjere Služba u suradnji sa poslodavcima, podmjera sufinanciranje obuke, kod koje je iznos sufinanciranja namijenjen troškovima obuke.

Zavod poslodavcu, po dostavljenom pravdanju, refundira određeni iznos koji je definiran svakom mjerom zasebno.

U nastavku pogledajte prvu od 10 listi poslodavaca koji su (i sa kojim iznosom) zaključili ugovore o sufinansiranju zapošljavanja u skladu s Programom sufinansiranja zapošljavanja 2021. 

Služba za zapošljavanje USK

Poslodavci iz privatnog sektora sa najvećom vrijednosti zaključenih ugovora 2021.

Tabelarni pregled je posredno sačinjen na osnovu podataka iz izvještajnih tabela iz aplikacije za praćenje realizacije programa aktivne politike zapošljavanja FZZZ-a. Kako su nam kazali iz Zavoda dio ugovora je još uvijek u realizaciji s obzirom na to da po određenim mjerama realizacija ugovora traje 12 mjeseci.

Iz Zavoda su nedavno obavijestili korisnike, koji su zaključili ugovore o sufinanciranju zapošljavanja ili samozapošljavanja po osnovu javnih poziva za sudjelovanje u mjerama aktivne politike zapošljavanja iz 2020., 2021. i 2022. godine, da je prelazak na novi sustav trezorskog poslovanja Federalnog zavoda za zapošljavanje u završnoj fazi te da će refundiranje sredstava prema korisnicima po svim mjerama biti omogućeno od 1.8.2022. godine.   

"Sva mjesečna pravdanja koja budu dostavljena do tog datuma, bit će refundirana odjednom po uspostavi novog sustava trezorskog poslovanja. Svim korisnicima se zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju te upućujemo izvinjenje zbog objektivnih okolnosti koje su uticale na realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja", kazali su.

Liste poslodavaca (po Programu iz 2021.) ostalih devet kantona objavit ćemo u narednom periodu.

I.R.

Video
Matea Franjić, Kristal d.o.o.
Kristalno jasno o nasljednicima obiteljskih firmi
IGOR JURČIĆ
Umjetna inteligencija i 5G tehnologija mogu nam donijeti puno dobrog
JANKO ILIĆ, NESTLE BIH
Od skladištara do direktora Nestle BiH
Savjeti