EDUKACIJE
Poziv za besplatnu edukaciju pisanja, apliciranja i upravljanja EU projektima
manager.ba/akta.ba BiH 13 srpnja, 2020
Izvor fotografije:
akta.ba

Programom se nastoje ojačati ljudski kapaciteti i kompetencije za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima u sklopu programa koji su dostupni Bosni i Hercegovini.

 

Objavljen je Javni poziv za prijavu na program edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima (druga grupa). 

Rok za prijavu je 24.07.2020. godine.

Program je namijenjen za 30 ključnih aktera (mala i srednja poduzeća, obrti, udruženja, NVO...)  iz metaloprerađivačkog, drvnog, IT i sektora turizma s područja Kantona Sarajevo, koji planiraju dodatno obučiti svoje zaposlenike radi stjecanja novih vještina i znanja u svrhu održavanja postojeće, kao i povećanja zaposlenosti, čiji bi po jedan predstavnik prošao Program 1 i Program 2 edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima.

Programom se nastoje ojačati ljudski kapaciteti i kompetencije za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima u sklopu programa koji su dostupni Bosni i Hercegovini.

Prijenos teoretskog i praktičnog znanja će se realizirati putem dva programa s ukupno osam tematskih cjelina (modula).

Tematske cjeline obrađuju:

PROGRAM 1

1. Razumijevanje Europske unije
2. Programi financijske podrške i fondovi EU 3. Izrada projektnih prijedloga prema PCM-u 4. Popuna aplikacija na EU fondove

PROGRAM 2

1. Planiranje i koordinacija provedbe projekata 2. Ugovorne obaveze korisnika sredstava
3. Provedba procesa javnih nabavki
4. Upravljanje financijskim izvještajima

U realizaciji edukacije najviše časova će biti posvećeno izradi projektnih prijedloga prema PCM-u (Upravljanje projektnim ciklusom – Project Cycle Management).

Predviđeno trajanje edukacije je 10 radnih dana (5 dana po programu).

Na program edukacije mogu se prijaviti subjekti sa područja Kantona Sarajevo, s tim da će prednost prilikom odabira imati subjekti koji uspješno posluju, te oni koji su brzorastući i izvozno orijentirani.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

-  Popunjen prijavni obrazac;

-  Rješenje o registraciji (ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra ili aktualni

-  Izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca) ili ekvivalent ili potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je aplikant registriran za obavljanje djelatnosti;

-  Uvjerenje da je podnosilac prijave izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa (ne starije od 3 mjeseca).

Nakon uspješno savladanog programa, polaznici će dobiti potvrdu/uvjerenje o sudjelovanju na edukaciji i postati članovi Kluba Projektne akademije koji će se periodično sastajati u svrhu razmjene najnovijih informacija i iskustava o EU fondovima.

Obrazac za prijavu može se preuzeti na web adresi  ili osobno u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, Kolodvorska 6, Sarajevo.

Prijave se mogu dostaviti putem e-maila: [email protected], faxa: (033) 663 - 923 ili osobno na protokol na adresi Sarajevska regionalna razvojna agencija – SERDA, ulica Kolodvorska 6, Sarajevo.

Edukacija je besplatna za sve subjekte koji budu odabrani po Javnom pozivu.

Javni poziv ostaje otvoren do 24.07.2020. godine sa mogućnošću produženja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: (033) 652 935 i (033) 648 686.

  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
Povezani članci

1

2

Tagovi: