IZVOZ
Pitanja i odgovori: Dokument koji maksimalno pojednostavljuje uvoz i izvoz instrumenata i umjetničkih djela
manager.ba BiH 30 srpnja, 2021

ATA karnet, koji se često naziva i “pasoš za robu”, je carinski dokument, koji se koristi za pojednostavljenje privremenog uvoza u stranu zemlju, s rokom važenja od godinu dana. Ovaj jednostavan i jedinstven dokument omogućuje privremeni uvoz najvažnijim grupama roba, kojima se trguje širom svijeta.

 

cargo-partner je u cilju što lakšeg i bržeg transporta roba i pomoći pri izazovima u domaćem i međunarodnom transportu pokrenuo rubriku “Pitanja i odgovori”, koja pruža detaljne odgovore na sve upite, a koji su vezani za transport, kao i samu logistiku tijekom transporta. Ovog puta odgovaramo na pitanje što je ATA karnet i zašto je korisno posjedovanje ovog dokumenta.

Kod uvoza određene opreme, umjetničkih djela, instrumenata i još nekih kategorija robe, postoje procedure koje olakšavaju čitav proces i pojednostavljuju inače komplicirane pravne prakse. Sigurno ste čuli za primjenu ATA karneta.

O čemu se tu zapravo radi?

ATA karnet, koji se često naziva i “pasoš za robu”, je carinski dokument, koji se koristi za pojednostavljenje privremenog uvoza u stranu zemlju, s rokom važenja od godinu dana. Ovaj jednostavan i jedinstven dokument omogućuje privremeni uvoz najvažnijim grupama roba, kojima se trguje širom svijeta.

Roba pomoću ATA karneta prelazi brzo i jednostavno i bez angažiranja špeditera, ali se tom prilikom moraju poštovati određena pravila. Bitno je ispoštovati da će roba biti ponovo izvezena ili uvezena u stanju u kojem je bila privremeno uvezena, odnosno izvezena, da će roba ostati u vlasništvu osobe sa sjedištem izvan države privremenog uvoza i da će robu upotrebljavati isključivo osoba koja posjećuje područje privremenog uvoza, te nije namijenjena iznajmljivanju.

Važno je napomenuti da se ATA karnet ne može upotrebljavati za privremeni uvoz hrane i drugih vrsta kvarljive robe. Ovaj pasoš za robu se najčešće koristi za uvoz sljedeće tri kategorije: privremeni uvoz uzoraka, privremeni uvoz stručne opreme i privremeni uvoz robe namijenjene izložbama, sajmovima, kongresima I sličnim manifestacijama

Ovo podrazumijeva: kompjutere, alate za popravke, muzičke instrumente, sportsku opremu, scenografije, ozvučenje koncerata, medicinske instrumente i drugo.

Prednosti koje donosi korištenje ATA karneta su mnogobrojne, zbog čega njegova upotreba postaje sve masovnija.

Ako namjeravate putovati s ATA karnetom ili samo trebate više informacija o istom, cargo-partner stoji na raspolaganju za sve dodatne upite!

Sve upite o domaćem i međunarodnom transportu, nedoumicama i izazovima, možete poslati na e-mail: [email protected] 

Tim cargo-partnera će pokušati da pruži što detaljnije odgovore na sve upite.

Na ovaj način ova kompanija teži da pomogne svim pravnim subjektima, koji žele još lakše i brže da prevezu svoju robu, uvezu robu od svojih dobavljača ili riješe određene izazove u transportu, s kojima se svakodnevno susreću.

  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Euro-Express d.o.o.
  • Euro-Express d.o.o.
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
Povezani članci

1

2

Tagovi: