KOMPANIJE
Petar Ćorluka: COVID nam je otvorio oči
manager.ba/indikator.ba BiH 18 lipnja, 2021

Direktor kompanije Violeta i novi vlasnik čapljinske tvornice keksa Lasta koja će nakon sveobuhvatne modernizacije i investiranja 11,5 milijuna eura biti otvorena još ovog ljeta najavio je i nastavak ulaganja u postojeće i nove biznise čime se otvaraju perspektive za nastavak zapošljavanja, brži oporavak i razvoj.

 

Sudionici drugog Samita privrednih lidera Bosne i Hercegovine i regije - CEO održanom u četvrtak na Ilidži proglasili su pobjedu nad pandemijom korona virusa te najavili nove investicije i proizvode, povećanje proizvodnje i zapošljavanje. Samit je održan u hotelu Hills na čijim je širom otvorenim vratima istaknuta obavijest: "Primamo radnike" što je i svojevrsna potvrda te pobjede.

-Pandemija nam je otvorila oči - kazao je Petar Ćorluka, direktor kompanije Violeta i novi vlasnik čapljinske tvornice keksa Lasta koja će nakon sveobuhvatne modernizacije i investiranja 11,5 milijuna eura biti otvorena još ovog ljeta.

Istovremeno najavio je nastavak ulaganja u postojeće i nove biznise čime se otvaraju perspektive za nastavak zapošljavanja, brži oporavak i razvoj.

Optimistična je bila i Snježana Köpruner, direktorica GS TMT Tvornice mašina Novi Travnik, konstatirajući da je kriza, čije ćemo posljedice još osjećati, prilika za nova ulaganja, supstituciju uvoza vlastitim proizvodima, zadržavanje postojećih i prijem novih radnika.

Ova je tvornica ozbiljno krenula u instaliranje panela za proizvodnju vlastite energije s namjerom da višak te energije plasira na tržište.

O tome kako su u Tešnju pobijedili krizu govorila je Adisa Sejdić - Karahodžić, direktorica Koteksa, na europskom tržištu priznatog proizvođača predmeta od kože. S obzirom na to da je ovaj grad skoro ostao bez nezaposlene radne snage novi pogon otvorili su u Zavidovićima a dijelove sirove kože koje su do skora bacali pretvaraju u hranu za kućne ljubimce.

Gotovo svaki od nekoliko vrlo zanimljivih panela ovog samita apostrofirao je ekološko osvještenje i doprinos kompanija očuvanju kvaliteta životne sredine. To je veoma bitno za energetski sektor koji prema mišljenju Nihada Harbaša, direktora nLogic Advisory treba da se prilagode zahtjevima Zelene agende. Tim putem krenula je općina Banovići koja upravo ovih dana vlastito zemljište daje na korištenje za izgradnju solarne elektrane.

-Kompanije na ova pitanja odgovaraju mnogo brže nego što to čine institucije - ustvrdio je i, ne navodeći njeno ime, istakao primjer firme iz Viteza koja ima vlastitu proizvodnju električne energije a viškove plasira na tržište bez ikakve naknade! Država, naime, još nije zakonski uredila ovu oblast kako bi viškovi tako proizvedene energije bili tržišno valorizirani.

Upečatljiv je primjer hrvatske općine Križevci koja je za samo dva dana građanima prodala solarnu elektranu iz čega se može zaključiti da se ljudi spremni da investiraju vlastiti novac u stvaranje povoljnijih uvjeta života i brži ekonomski razvoj.

Dakle, potpuno je izvjesno da nama u Bosni i Hercegovini ne treba novca. Treba nam razumijevanje i ambijent za nova ulaganja - rečeno je na Samitu privrednih lidera BiH i regije održanom u organizaciji InStore i Altermedia.

  • Euro-Express d.o.o.
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • Connect Agencija
  • Euro-Express d.o.o.
  • LRC d.o.o. Sarajevo
Povezani članci

1

2