I NAS SE TIČE
Omjer radnika i penzionera u FBiH loš, čak i neodrživ
Manager BiH 13 lipnja, 2023

Zakon o radu ima mnoge manjkavosti od nereguliranih naknada, plaće, prava radnika iz radnog odnosa, zaštite tih prava, toplog obroka, kolektivnih ugovora.


Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić govoreći za Fenu o programu rada tog ministarstva u narednom mandatu koji će uskoro i službeno predstaviti, kazao kako imaju u planu i izmijeniti Zakon o radu FBiH. Ističe kako je Zakon o radu zastario te da je 2012. godine bio u daleko boljoj verziji od one koja je usvojena 2016. godine.

– Nažalost, od tada nije bilo volje izmijeniti Zakon o radu, ali moram napomenuti da u njegovoj izradi nije sudjelovalo Ministarstvo, već da ga je izradio kabinet tadašnjeg premijera – naveo je Delić.

Zakon o radu, naglasio je, ima mnoge manjkavosti kao što su neregulirane naknade, plaće, prava radnika iz radnog odnosa, zaštite tih prava, minuli rad, topli obrok, kolektivni ugovori, i još mnogo toga.     

- Sve su to pitanja koja je Zakon o radu trebao regulirati, a nije – kazao je Delić.

Istakao je kako je zbog manjkavosti i problema u praksi i provedbi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike donijelo niz propisa kao što su Zakon o mirnom rješavanju sporova, Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca te Zakon o štrajku koji je već spreman i koji bi uskoro trebao da bude u proceduri. Dodao je da trenutno održavaju i opsežne pregovore sa sindikatima i Udruženjem poslodavaca FBiH, kako bi našli kompromis u okviru kojeg bi bili zadovoljeni interesi svih strana.

– Zakon o radu mora biti okvirni zakon za sve, sadržajan i kvalitetan. Ne može se parcijalno raditi na izmjenama i dopunama, jer će se samo još vise usložiti. Mi radimo na njemu i nadam se da će biti volje za usvajanje kad bude spreman – poručio je Delić.

Delić je govoreći o održivosti Federalnog zavoda mirovinskog i invalidnog osiguranja (MIO), istakao kao je u ovom trenutku omjer radnika i umirovljenika loš, čak i neodrživ.

– Održivost Fonda je najviše vezana za jačanje radne snage i ljudskih kapaciteta, jednostavno rečeno – moramo raditi na programima zapošljavanja, smanjiti nezaposlenost i napraviti ambijent u kojem će se moći otvarati kvalitetna radna mjesta, a sve u suradnji sa službama za zapošljavanje, čija je to i nadležnost – poručio je Delić.


Manager.ba

Povezani članci

1

Video
DAMIR UZUNOVIĆ, BUYBOOK
Mi smo išli naopačke
JASMIN BADŽAK, EUROSJAJ
Moj radni dan traje 24 sata, ali uživam u svom poslu!
DIREKTNA SURADNJA
ASA Bolnica i AKH iz Beča donose izvrsnost u zdravstvu