KOMPANIJE
Objavljen poziv subjektima male privrede za beskamatnu kreditnu liniju Ministarstva privrede KS
manager.ba/akta.ba 13 rujna, 2022

Vlade Kantona Sarajevo - Ministarstva privrede i ASA Banka Sarajevo objavili su javni poziv subjekatima male privrede za podnošenje zahtijeva za odobrenje kreditiranja.

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva subjekata male privrede za odabir korisnika kreditnih sredstava uz 100% subvencioniranje troškova kamate u skladu sa uslovima iz ovog Javnog poziva.

Pravo učešća imaju subjekti male privrede - fizička i pravna lica koji trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je to propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede, imaju sjedište na području Kantona Sarajevo sa jasno utvrđenom namjenom korištenja sredstava na području Kantona Sarajevo, posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta.

DJELATNOSTI

Učestvovati mogu oni koji maju registrovanu i aktivno obavljaju osnovnu djelatnost iz oblasti, prerađivačka industrija, opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te sanacije okoliša, građevinarstvo, trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala, prijevoz i skladištenje, zatim djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, informacije i komunikacije, stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti tu su još djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi kao i ostale uslužne djelatnosti.

Sredstvima iz ove kreditne linije ne mogu se finansirati državne institucije, javna preduzeća, neprofitne fondacije, udruženja i organizacije, kao ni sve vrste finansijskih institucija uključujući i druge banke, te se ista sredstva ne mogu koristiti u svrhu otkupa kreditnih obaveza po ranije preuzetim kreditima kod drugih banaka, kao i za druge djelatnosti koje nisu navedene u ovoj tački Javnog poziva.

NAMJENA KREDITA

Namjena kredita je finansiranje osnovnih sredstava, obrtnih sredstava i tekuće likvidnosti. Kreditna sredstva uz 100% subvenciju kamatne stope namijenjena su subjektima male privrede za ekonomsku stabilizaciju, nabavku osnovnih sredstava i investicije (dugoročna finansiranja), održavanje likvidnosti, povećanje obima proizvodnje i/ili usluga, te obavezno očuvanje postojećeg broja zaposlenih. 

Za realizaciju ove linije kredi tanja ASA Banka Naša i snažna d.d. je obezbijedila sredstva u iznosu od 19.000.000,00 KM, a Kanton Sarajevo - Ministarstvo privrede iznos od 1.000.000,00 KM kojim će subvencionirati kamatnu stopu u visini 2,89 p.p. (procentna poena) po svakom pojedinačnom kreditiranju za sve Korisnike sredstava koji ostvare uslove defmisane ovim javnim pozivom.

Odobreni kredit po jednom korisniku se ograničava na maksimalni iznos do 1.000.000,00 KM.

Korisnik sredstava obavezuje se da poticajna kreditna sredstva koristi na način da najmanje 30% ovih kreditnih sredstava utroši za osnovna sredstva, a maksimalno do 70% ovih kreditnih sredstava za obrtna sredstva i održavanje tekuće likvidnosti.

Rok otplate je do 84 mjeseca, a koji ne uključuje ugovoreni grace period. Grace period je dvanaest mjeseci. Visina kamatne stopa 2.89 posto i fiksna je.

Prijem zahtjeva za kredit, proces obrade i odobravanje kreditiranja iz sredstava ove kreditne linije vršit će ASA Banka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva za kredit.

Najnovije vijesti
Video
STIPE KRIŠTO, B KRUG
Birao je: Njemačka ili Livno
DR. GORAN ĐUZEL, POLIKLINIKA VITALIS
Javni zdravstveni sustav mora biti zdrav
JOSIP MARTINOVIĆ
Hercegovačka vina imaju dobru cijenu, vrijeme je za sljedeću razinu
Savjeti