PROJEKTI
Nova pomoć EU za BiH za zelenu energiju
manager.ba/akta.ba BiH 22 lipnja, 2020
Izvor fotografije:
akta.ba

U intervjuu "Nezavisnim" i Europska banka za obnovu i razvoj, jedan od najznačajnijih financijera projekata u BiH, naznačila je da će ta institucija u skladu s europskim planovima prestati da financira prljave energente i fokusirati se isključivo na obnovljive izvore.

 

EU će u bliskoj budućnosti otvoriti Instrumente pretpristupne pomoći iz druge faze za energetske projekte, potvrđeno je "Nezavisnim" u Delegaciji EU.

Naime, ova sredstva dugo nisu bila dostupna s obzirom na to da BiH donedavno nije usvojila Okvirnu energetsku strategiju BiH, čiji je fokus energetska tranzicija ka obnovljivim izvorima energije.

"EU planira da pokrene projekt 'EU4Energy' u bliskoj suradnji s bh. vlastima, a u okviru kojeg će značajna pomoć EU biti pružena u vidu podrške poboljšanju standarda u energetskom sektoru. Više informacija o tome će biti pravovremeno dostupno", rečeno nam je u Delegaciji.

Naime, u intervjuu "Nezavisnim" i Europska banka za obnovu i razvoj, jedan od najznačajnijih financijera projekata u BiH, naznačila je da će ta institucija u skladu s europskim planovima prestati da financira prljave energente i fokusirati se isključivo na obnovljive izvore.

U Sekretarijatu Energetske zajednice također ističu da će ova odluka znatno uticati na buduće projekte koje će vlasti BiH moći provoditi kad je u pitanju energetika.

"Međunarodne financijske institucije su počele aktivnu diskusiju da svoje pozajmice i garanciju uvjete u skladu s tim koliko zemlja čini da smanji svoje emisije karbona. Mi smo optimistični da će vlasti na zapadnom Balkanu izabrati mjere koje će dugoročno doprinijeti dobrobiti građana", rečeno je "Nezavisnim" u toj instituciji.

U Delegaciji EU "Nezavisnim" kažu da EU ima jednu od najambicioznijih energetskih i klimatskih politika na svijetu, te da su spremni da pomognu regiji zapadnog Balkana u ovoj tranziciji.

"EU već dugo blisko surađuje s Energetskom zajednicom, međunarodnim financijskim institucijama i drugima na doprinosu čistoj energetskoj tranziciji regiona. Na primjer, samo u protekloj deceniji EU je osigurala više od 185 milijuna eura bespovratnih sredstava za podršku energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije, što je u konačnici privuklo preko 850 milijuna eura kroz ulaganja u zapadni Balkan", naglasili su oni.

Dodali su da postoji nekoliko mehanizama financiranja koji su dostupni BiH i regiji, među kojima su Green for Growth fond i Regionalni program energetske efikasnosti.

"Pored toga, Investicijski okvir za zapadni Balkan (WBIF), kojem je jedan od strateških prioriteta čista energija, pruža tehničku pomoć, podršku u pripremi tehničke dokumentacije za projekte, kao i sufinanciranje njihovog provođenje kroz komponentu bespovratnih sredstava EU", naglasili su.

U Energetskoj strategiji RS također postoje planovi ka tranziciji energetike ka obnovljivim izvorima energije.

"Buduća snažnija orijentacija prema čišćoj energiji, koja je danas bazirana dominantno na hidroenergetskim potencijalima, zahtijeva dobro upravljanje prirodnim potencijalima, što podrazumijeva identifikaciju i mapiranje prirodnih resursa i kapaciteta u svim segmentima obnovljivih izvora energije, procjenu mogućnosti iskorištenja imajući u vidu održivost i utjecaj na životnu sredinu, ali i dugoročne ciljeve dekarbonizacije i održivog sistema", naglašeno je u strategiji.

Dodali su da je RS preuzela obavezu da do 2028. godine smanji emisiju SO2 za 94%, NOx za 57% i čvrstih čestica za 94% u odnosu na 2014. godinu za velika postrojenja za sagorijevanje. Naglašeno je da će termoelektrane i dalje biti dio energetskog sektora u RS, ali da je težnja da se povećaju obnovljivi izvori.

Tagovi:
Povezani članci

1

2