PROJEKTI
Nastavak izgradnje Poslovno - sportskog centra Trnovo
manager.ba/akta.ba BiH 07 travnja, 2021
Izvor fotografije:
akta.ba

Centar će obuhvatiti površinu od 11,39 ha, a smješten je na ulazu u zonu Babinog Dola.

 

Jedan od najvažnijih urbanističkih projekata koje realizira Općina Trnovo u suradnji sa Vladom Kantona Sarajevo je izgradnja "Poslovno-sportskog centra Trnovo".

Centar će obuhvatiti površinu od 11,39 ha, a smješten je na ulazu u zonu Babinog Dola.

"Na sportskoj dvorani u završnoj fazi su armiranobetonski radovi, izvedena je montažno-monolitna konstrukcija, a na administrativnom objektu su također izvedeni armiranobetonski radovi zaključno sa međukatnom pločom prizemlja. Na Relax centru urađeni su armiranobetonski radovi zaključeno sa drugom etažom i pločom prizemlja. Što se tiče balon igrališta završeni su armiranobetonski radovi u cijelom obimu, te slijedi doprema i izvođenje radova na montaži balona", priopćili su iz Općine Trnovo.

Od radova predviđenih na infrastrukturi izvode se radovi na kišnom i fekalnom kolektoru.

U 2021. godini nastavit će se radovi na izgradnji sportske dvorane, što obuhvaća izvođenje zanatskih radova i opremanje objekta.

Na Relax centru planiran je nastavak grubih radova, te izvođenje zanatskih radova u objektu.

Također, na administrativnom objektu je planiran završetak grubih radova i pokrivanje objekta.

Pored izgradnje objekta, sa početkom građevinske sezone će se intezivirati radovi na izgradnji infrastrukture – izgradnja prometnice, izgradnja fekalne i kišne kanalizacije, izgradnja trafostanice i niskonaponske mreže, te izgradnja javne rasvjete.

Tagovi:
Povezani članci

1

2