PRODAJA
Na prodaju građevinsko zemljište u Zavidovićima - Predviđena izgradnja stambene zgrade
manager.ba/ba.ekapija.ba BiH 24 studenog, 2021
Izvor fotografije:
ba.ekapija.com

Općina Zavidovići je oglasila prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta.

 

Predmetna parcela nalazi se u Novom naselju, površine je 2.250 m2, a prema urbanističkom planu je predviđena izgradnja stambenog objekta katnosti Po+P+4+M.

- U slučaju potrebe izmještanja podzemnih ili nadzemnih instalacija iste je dužan izvesti investitor o svom trošku - navedeno je.

Početna prodajna cijena iznosi 264.105 KM odnosno 117 KM/m2. U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za uređenje građevinskog zemljišta i naknada za pogodnosti (renta) koje je kupac dužan platiti u postupku izdavanja odobrenja za građenje prema važećim propisima na dan donošenja rješenja o naknadi.

Prodaja građevinskog zemljišta izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, koja će se održati 7. prosinca/decembra u zgradi općine Zavidovići s početkom u 11,00 sati.

Za sudjelovanje u postupku licitacije, sudionici su dužni uplatiti kaparu u iznosu od 10% od početne prodajne cijene.

Detalji prodaje su dostupni OVDJE.

  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
Povezani članci

1

2

Tagovi: