BANKE
Milijunska dobit banaka u FBiH: Pogledajte koja banka je najviše profitirala
Manager.ba/akta.ba BiH 08 siječnja, 2020

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH s 30.09.2019. godine iznosi 23,7 milijardi KM i za 1,6 milijardi KM ili 7,5% je veća u odnosu na 31.12.2018. godine.

 

Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH na nivou bankarskog sektora u Federaciji BiH, a na osnovu izvještaja banaka s 30. rujnom/septembrom 2019. godine, iskazan je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 250,9 milijuna KM. Navedena dobit je veća za 4,3 milijuna KM ili 1,7 posto u odnosu na isti period 2018. godine.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH s 30.09.2019. godine iznosi 23,7 milijardi KM i za 1,6 milijardi KM ili 7,5% je veća u odnosu na 31.12.2018. godine.

Krediti, s učešćem od 62,8% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2018. godine u iznosu od 580,9 milijuna KM ili 4,1%, tako da na dan 30.09.2019. godine iznose 14,9 milijardi KM.

Rast kredita s 30.09.2019. godine u odnosu na kraj 2018. godine ostvaren je kod kredita odobrenih stanovništvu, privatnim poduzećima, nebankarskim financijskim institucijama i ostalim sektorima, a smanjeno je kreditiranje vladinih institucija, bankarskih institucija i javnih poduzeća.

Krediti odobreni pravnim osobama ostvarili su rast za 111,2 milijuna KM ili 1,5%, tako a na dan 30.09.2019. godine iznose 7,6 milijardi KM, s učešćem u ukupnim kreditima od 50,9%.

Učešće NPL-ova je smanjeno sa 8,5% na 7,6%, kao rezultat kreditnog rasta i aktivnosti na naplati.

Ulaganja u vrijednosne papire s 30.09.2019. godine iznose 1,4 milijarde KM, s učešćem u aktivi od 5,9%, povećana su u odnosu na kraj 2018. godine za 6,8%.

Depoziti su dostigli iznos od 19,0 milijardi KM, uz ostvareni rast u iznosu od 1,4 milijarde KM ili 7,7% i ostali su najznačajniji izvor financiranja, s učešćem od 79,9% u ukupnoj pasivi.

Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i financijskog potencijala banaka, povećani su za 517,8 milijuna KM ili 5,9% i iznose 9,3 milijarde KM.

Ukupni kapital banaka u FBiH na dan 30.09.2019. godine iznosi 3,2 milijarde KM, što je za 188,0 milijuna KM ili 6,3% više u odnosu na kraj 2018. godine, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM.

Osnovni kapital povećan je za 199,0 milijuna KM ili 8,5%, dok je dopunski kapital povećan za 2,5 milijuna KM ili 1,9%.

Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora FBiH na dan 30.09.2019. godine iznosi 18,0% i veća je od zakonom propisanog minimuma od 12%.

Stopa financijske poluge iznosi 10,3% (propisani minimum 6%) i veća je za 0,2 procentna poena u odnosu na kraj 2018. godine.

Promatrajući osnovne pokazatelje likvidnosti, kvalitativne i kvantitativne zahtjeve, kao i druge faktore koji utiču na poziciju likvidnosti banaka, može se zaključiti da je likvidnost bankarskog sektora u FBiH s 30.09.2019. godine zadovoljavajuća.

U FBiH na dan 30.09.2019. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, s 539 organizacijskih dijelova, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.745 osoba.

Najbolje poslovne rezultate postigla je UniCredit Bank d.d. – Mostar, potom slijede Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo, Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, NLB Banka d.d.  Sarajevo, Sparkasse Bank d.d. BiH,

Sberbank BH d.d.  Sarajevo,  Bosna Bank International d.d.  Sarajevo,  Addiko Bank d.d. Sarajevo ...

 

Kompletan pregled poslovanja banaka u prvih devet mjeseci 2019. godine

Tagovi:
Povezani članci

1

2

Video
VIDEO
Mate Rimac: Poznat mi je osjećaj kad puno radiš, a ne znaš hoće li firma preživjeti do idućeg tjedna
VIDEO
Život je igra! Kako pobijediti? | Velimir Srića | TEDxUniversityofZagreb
VIDEO
Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta