IMA I TO
Kako vratiti preplaćeni porez
Manager BiH 08 srpnja, 2024

Pravo na povrat poreza u FBiH ima svaki porezni obveznik koji prema evidenciji Porezne uprave FBiH u trenutku podnošenja zahtjeva ima više ili pogrešno uplaćenog poreza. Zahtjev za povrat poreza moguće je podnijeti za sve vrste poreza za koje je nadležna Porezna uprava FBiH. 

 

Porezna uprava FBiH odlučuje o zahtjevima za povrat pogrešno (više) uplaćenih prihoda iz oblasti svih vrsta federalnih, županijskih, gradskih i općinskih poreza i doprinosa, taksi (koje su u nadležnosti Porezne uprave), posebnih naknada (nad kojima kontrolu i nadzor vrši Porezna uprava), članarina turističkih zajednica, članarina obrtničkih komora i novčanih kazni za porezne prekršaje. Međutim, povrate poreza vrše korisnici javnih prihoda, tj. proračuni na koje su uplaćeni javni prihodi.

Postupak povrata poreza pokreće se podnošenjem pisanog zahtjeva. Zahtjev je moguće podnijeti u nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH. Te ispostave su u Sarajevu, Bihaću, Mostaru, Tuzli, Goraždu, Zenici, Livnu, Ljubuškom, Novom Travniku i Orašju.

Iznos za povrat poreza predstavlja utvrđenu razliku između porezne obaveze i izvršene uplate. Iznos za povrat poreza može biti ukupni iznos pogrešno uplaćenog iznosa.

Zahtjev za povrat poreza moguće je podnijeti u roku tri godine od dana uplate porezne uprave ako nije drugačije propisano poreznim zakonima.


Manager.ba

Video
ANER KRUŠKONJA, OBRTNIČKA KOMORA HNŽ
Koliko se danas isplati biti obrtnik
DAMIR UZUNOVIĆ, BUYBOOK
Mi smo išli naopačke
JASMIN BADŽAK, EUROSJAJ
Moj radni dan traje 24 sata, ali uživam u svom poslu!