JAVNI POZIV
Javni poziv bh. kompanijama iz sektora metaloprerade i drvoprerade
manager.ba/akta.ba BiH 16 rujna, 2020
Izvor fotografije:
akta.ba

Cilj projekta "EXPO-CERTinno" je povećanje konkurentnosti bosanskohercegovačkih kompanija iz sektora metaloprerade i drvoprerade putem savjetodavne i tehničke pomoći kako bi, između ostalog svoje proizvode uskladili s regulatornim zahtjevima EU tržišta (EU direktive, CE označavanje i sl).

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) u partnerstvu s INTERA Tehnološkim parkom i firmom iNAF d.o.o. implementira projekt pod nazivom "EXPO-CERTinno – Podrška bh. kompanijama u internacionalizaciji, certificiranju i inovacijama".

Projekt "EXPO-CERTinno" sufinanciraju Europska unija i Savezna Republika Njemačka putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO, a u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini Saveznog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ).

Cilj projekta "EXPO-CERTinno" je povećanje konkurentnosti bosanskohercegovačkih kompanija iz sektora metaloprerade i drvoprerade putem savjetodavne i tehničke pomoći kako bi, između ostalog svoje proizvode uskladili s regulatornim zahtjevima EU tržišta (EU direktive, CE označavanje i sl).

Usklađivanjem proizvoda koji su predmet ovih direktiva, bosanskohercegovački proizvodi dobivaju direktan i nesmetan pristup tržištima zemalja EU što će bh. kompanijama stvoriti mogućnost povećanja izvoza i otvaranja novih radnih mjesta.

Jedan od glavnih projektnih aktivnosti se odnose na pomoć kompanijama u pripremi tehničke dokumentacije za proces certificiranja.

S tim u vezi, VTK/STK BiH raspisuje javni poziv bosanskohercegovačkim kompanijama iz sektora metaloprerade i drvoprerade za pružanje besplatne savjetodavne usluge u usklađivanju proizvoda sa EU zahtjevima i CE označavanju.

Krajnji rok za dostavu prijava je 25. septembra 2020. godine do 16:00h.

Tagovi:
Povezani članci

1

2