ISTRAŽIVANJE
Istraživanje portala Posao.ba: Kakav posao i kolika primanja žele naši građani
Manager.ba/akta.ba BiH 05 ožujka, 2020
Izvor fotografije:
akta.ba

Većina osoba u BiH aktivno traži posao bez obzira na njihov trenutni status. Posao naši građani najviše traže putem web portala, muškarci bi radije prihvatili posao u inzemstvu nego žene, bili bi najzadovoljniji plaćom preko 1.200 KM.

 

Ovo su samo neki od podataka do kojih je došao portal Posao.ba u svom najnovijem istraživanju „Kakav posao želiš?”, u kojem je sudjelovalo više od 2.000 bh. građana. Istraživanje odgovara na pitanje kakav posao, tj. uvjete naši građani očekuju od poslodavca, te koja bi plata zadovoljila njihove potrebe.

38% ispitanika uopće nema primanja, 5% viša od 2000 KM

Većina ispitanika (88%) je u radnom odnosu. Najviše je ispitanika koji imaju duže od 10 godina radnog iskustva (30%), svaka peta osoba ima iskustva od 1 do 3 godine (19%), dok je 17% onih sa iskustvom 5-10 godina. Istraživanju je pristupilo 43% nezaposlenih, 51% zaposlenih i oko 6% pripravnika kao i onih koji se još školuju. 

45% je nezaposlenih žena, 41% muškaraca. Više je muškaraca koji su zaposleni na neodređeno ili određeno vrijeme (55%) u odnosu na žene (49 %), gdje znatno veću prednost imaju muškarci u odnosu na žene kada je u pitanju zaposlenost na neodređeno vrijeme. 

Većina ispitanika na pitanje o mjesečnim primanjima navodi da nema primanja uopće (38%). Većina ispitanika koja imaju primanja su oni s primanjima od 800 do 1200 KM, zatim s primanjima od 500 do 800 KM,  dok je tek 5% onih koji imaju primanja više od 2.000 KM mjesečno.

Svaka četvrta osoba u BiH traži posao preko godinu dana

Čak 90% ispitanika želi promijeniti posao u narednom periodu.

Najviše ispitanika, 87%, aktivno traži posao i to putem web portala za zapošljavanje.

Većina ispitanika posao aktivno traži do tri mjeseca, dok svaka četvrta osoba posao traži više od godinu dana (24%).

Razlozi odlaska iz BiH

Kao osnovne i ujedno presudne razloge za odlazak iz BiH ispitanici navode:  veoma loš odnos poslodavaca prema zaposlenima, lož životni standard u BiH, ekonomsku i političku nestabilnost, te nemogućnost usavršavanja i napredovanja u karijeri. 

Veoma malom procentu žena nisu važna niska primanja, osjećaj nesigurnosti na radnom mjestu i politička nestabilnost (29 %) za razliku od 56% muškaraca.

Dvije trećine ispitanika navodi da bi prihvatili posao u inostranstvu, i to čak 79% muškaraca, dok 57% žena.

Žene zadovoljne platom od 800 KM, muškarci od 1.200 KM

Prema rezultatima istraživanja najviše građana u BiH bi bilo zadovoljnom platom od 800 do 1200 KM (28%), zatim platom od 1200 do 1500 KM (26%) a svaka peta osoba u bih bi bila zadovoljna platom od 1500 do 2000 KM (21 %). Oko 8% ispitanika bi bilo zadovoljnom i platom do 800 KM, a oko 16% ispitanika navodi da bi bilo zadovoljno platom preko 200 KM.

Žene bi većinom bile zadovoljne plaćom od 801 do 1200 KM, za razliku od muškaraca koji bi većinom bili zadovoljni plaćom od 1201 do 1500 KM.

Svaka deseta osoba nikada ne dobije odgovor na prijavu za natječaj, svaka treća ponekad

Prema podacima iz istraživanja 42% ispitanika veoma rijetko dobije odgovor na prijavu na posao, svaka treća osoba tek ponekad (34 %), svaka deseta osoba ne dobije nikada odgovor (10%), dok tek 3% ispitanika dobije povratnu informaciju. Da je veoma važno odgovoriti poslotražiteljima na prijavu svjedoči i podatak da 40% ispitanika ne bi ponovo apliciralo na posao kod poslodavca koji im nije odgovorio na prijavu, te tako poslodavac automatski odbije 40% potencijalnih kandidata za buduće pozicije.

Najvažniji faktor pri zaposlenju: balans privatnog i poslovnog života

Ispitanici navode da su presudni faktori za odabir poslodavca kod kojeg žele raditi iznos plate i financijski benefiti, pozitivno radno okruženje i kultura kompanije, mogućnost edukacije i razvoja vještina, mogućnost napredovanja, financijska stabilnost firme, sigurnost radnog mjesta, a kao najvažniji faktor izdvojili su balans privatnog i poslovnog života. Kao faktor koji je najmanje važan izdvaja se mogućnost za odlazak u inostranstvo.

Kao presudan faktor muškarci većinom izdvajaju sigurnost radnog mjesta, dok žene navode da im je presudan faktor balans privatnog i poslovnog života.

Većinski je ženama bitna društvena odgovornost firme i dodatni benefiti, dok muškarcima mogućnost hijerarhijskog napredovanja i sigurnost radnog mjesta. Muškarci mnogo više u odnosu na žene očekuju automobile za ličnu upotrebu, mobilni telefon, dok žene navode mogućnost rada od kuće i pokrivene troškove jaslica/vrtića za djecu. 

Od dodatnih benefita većina ispitanika navodi da je najvažnije fleksibilno radno vrijeme (63%), dodatni slobodni dani (46%) te besplatna hrana i piće na poslu (37 %).
 

Tagovi:
Povezani članci

1

2