INVESTICIJE
I na Vlašiću će niknuti vjetroelektrana
Manager.ba/bljesak.info BiH 19 veljače, 2021
Izvor fotografije:
bljesak.info

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 75 milijuna eura, a financirala bi se sredstvima kredita KfV i EIB-a u iznosima po 36 milijuna eura i vlastitim izvorima JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u iznosu tri milijuna eura.  

 

''Izgradnjom vjetroelektrane snage do 50 MW na visoravni Vlašić u Srednjobosanskom kantonu stvaraju se uvjeti za proizvodnju električne energije za potrebe bosanskohercegovačkog elektroenergetskog sustava'', priopćilo je Vijeće ministara BiH nakon što je prihvatio Inicijativu i imenovalo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu i projektu između KfV-a, Frankfurt na Majni (KfV), i Bosne i Hercegovine.

Zajam je težak 36 milijuna eura, a našu zemlju u pregovorima će predstavljati Ministarstvo financija i trezora (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo financija, i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (agencija za izvršenje projekta).

Projekt će, tvrdi Vijeće ministara, doprinijeti ekonomskom razvoju BiH, uz korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje stakleničkih plinova.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 75 milijuna eura, a financirala bi se sredstvima kredita KfV i EIB-a u iznosima po 36 milijuna eura i vlastitim izvorima JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u iznosu tri milijuna eura.  

Tagovi:
Povezani članci

1

2