PROJEKTI
Hotel Emiran mijenja ime u Walter
Manager.ba/biznisinfo.ba BiH 19 srpnja, 2019
Izvor fotografije:
biznisinfo.ba

Hotel Emiran, jedan od objekata kojim privremeno upravlja Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, od danas se zove Walter.

Kako je priopćeno iz Agencije za upravljanje oduzetom imovinom, kazneni postupak koji se vodi protiv vlasnika privrednog društva Emiran d.o.o. negativno se odražava na privlačenje što većeg broja gostiju.

Podsjetimo da je privredno društvo Emiran d.o.o, čija je osnovna djelatnost pružanje hotelskih usluga, rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu od 12. siječnja/januara 2017. godine povjereno na upravljanje Federalnoj agenciji. 

S obzirom da ova agencija tokom privremenog upravljanja oduzetom imovinom mora očuvati vrijednost imovine koja joj je povjerena, a po mogućnosti i uvećati tu vrijednost, uprava hotela, koju je imenovala ova agencija, u cilju boljeg poslovanja hotela odlučila je napraviti rebrendiranje i promijeniti naziv hotela. 

Osim promjene naziva, zbog postizanja što veće konkurentnosti na tržištu, podiže se i nivo kvaliteta usluga hotela, te proširuje ponuda.

Ovakve aktivnosti predstavljaju novi koncept upravljanja povjerenom imovinom. 

Novim imenom hotela se u javnosti kod potencijalnih klijenata izbjegava asocijacija na krivični postupak koji je u toku i na taj način očekuje ostvarivanje boljeg poslovanja. 

Naziv privrednog društva “Emiran d.o.o.” ostaje neizmjenjen, priopćeno je iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Tagovi: