INVESTICIJE
Gradačac dobiva moderni tržni centar i gradsku garažu
Manager.ba/Biznis info BiH 16 travnja, 2018

Belamionix zajedno s Općinom Gradačac će graditi Gradsku garažu i tržni centar sa parkingom u centru grada, između Gradačačkog sajma i tržnice.

Općina Gradačac prodala je suvlasnički dio oko 3/5  parcele na kojoj je predviđena gradnja Gradske garaže sa tržnim centrom za 1.065.000,00 KM.

Postupak prodaje nekretnina provela je neposrednom pogodbom komisija za sprovođenje postupka po isteku roka za prijave po javnom oglasu o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gradačac.

Dio od oko 2/5 je ostao u vlasništvu općine.

Nakon objave Javnog oglasa i provedene procedure javnog nadmetanja-licitacije 11.04.2018.godine, na poziv se prijavio samo jedan zainteresovani subjekt, firma Belamionix.

Sa ovom kompanijom Općina će potpisati Ugovor o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine a kasnije i Ugovor o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice.

Belamionix zajedno s Općinom Gradačac će graditi Gradsku garažu i tržni centar sa parkingom u centru grada, između Gradačačkog sajma i tržnice.

Općina Gradačac prodala je suvlasnički dio oko 3/5  parcele na kojoj je predviđena gradnja Gradske garaže sa tržnim centrom za 1.065.000,00 KM.

Postupak prodaje nekretnina provela je neposrednom pogodbom komisija za sprovođenje postupka po isteku roka za prijave po javnom oglasu o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gradačac.

Dio od oko 2/5 je ostao u vlasništvu općine.

Nakon objave Javnog oglasa i provedene procedure javnog nadmetanja-licitacije 11.04.2018.godine, na poziv se prijavio samo jedan zainteresovani subjekt, firma Belamionix.

Sa ovom kompanijom Općina će potpisati Ugovor o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine a kasnije i Ugovor o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice.

Povezani članci

1

2