KOMPANIJE
Goraždanska privreda u najtežim trenucima pandemije pokazala snalažljivost
manager.ba/akta.ba BiH 21 siječnja, 2021
Izvor fotografije:
akta.ba

Bitno je naglasiti činjenicu da imaju izražen broj prelaska mnogih obrta u d.o.o. radi određenih olakšica u poslovanju, posebno vezano za poslove izvoza, ako je neki obrt dosegao taj nivo poslovanja, te je i s te strane razlog povećanja privrednih subjekata koji se registriraju kao d.o.o.

 

Definitivno najteža godina poslovanja za sve privredne subjekte ne samo na području BPK Goražde, već i Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta je iza nas.

Potvrdila je to i Šejla Bojadžija, predsjednica Udruženja poslodavaca BPK Goražde u intervjuu za portal Akta.ba. Iako će se poslovni rezultati kompanija znati s predajom završnih računa, kako je kazala, sasvim je sigurno da će određene privredne grane zasigurno ostvariti dobro poslovanje usprkos pandemiji zato što su u vrijeme pandemije sklopili nove poslovne aranžmane zbog prirode posla kojom se bave i potražnje za robama koje proizvode.

S druge strane, privredne grane poput ugostiteljstva i saobraćaja pretrpjele su najveće gubitke, posebno zbog nedostatka posla, odnosno nekretanja stanovništva, što je prouzrokovalo manji broj noćenja u hotelima i drugim vrstama smještaja, te smanjen obim prijevoza putnika.

Prema podacima s kojima raspolaže Udruženje poslodavaca BPK, ukupna državna pomoć privrednicima i obrtnicima na osnovu dva "korona zakona"tj. kantonalnog i federalnog, te Uredbe Vlade FBIH je iznosila 2.897.569,04 KM, a od toga za privredne subjekte d.o.o. i d.d. njih ukupno 91 pomoć je iznosila 2.487.327,50 KM, dok je za obrtnike i ugostitelje njih 236 ukupna pomoć bila 410.241,54 KM.

Najteža godina u poslovanju mnogih kompanija je iza nas. Kakvi su rezultati goraždanske privrede u 2020. godini?

- Kada su u pitanju rezultati privrednih subjekata s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2020. godini oni će se znati nakon predaje završnih računa Financijskoj informatičkoj agenciji do 28. februara ove godine i nakon njihove obrade, ali što se tiče prethodne 2019. godine prema nezvaničnim podacima s kojima mi raspolažemo oni su bili solidni i na osnovu obrađenih 192 pravna lica tj. d.o.o., d.d., z.z., kao i javne ustanove i javna poduzeća izgledali su ovako:

UKUPNI PRIHODI: 330.632.880,00 KM

UKUPNA DOBIT: 27.236.906,28 KM

UKUPAN GUBITAK: 836.789,00  KM

Ukupan broj radnika sa 31.12.2019 za ovu grupu poslovnih subjekata je iznosio 4.507, a ukupan broj svih radnika na području BPK Goražde prema podacima Porezne uprave FBIH  je bio 7.549.

Kada poredimo godinu ranije tj. 2018-tu podaci su izgledali ovako za obrađenih 186 pravnih lica istog oblika organiziranja kao i za 2019.godinu.

UKUPNI PRIHODI: 310.465.794 KM

UKUPNA DOBIT: 28.025.953 KM

UKUPAN GUBITAK: 2.600.027 KM

Ukupan broj radnika sa 31.12.2018 za ovu grupu poslovnih subjekata je iznosio 4.856.

Kada usporedimo ove dvije godine vidi se da rasli prihodi, ostvarena dobit je smanjena za 789.047,00 KM, kao i da se umnogome smanjio gubitak poduzeća tj. za 1.763.238,00 KM. Budući da je 2020. godina potpuna promijenila kurs poslovanja mnogih privrednih subjekata, te su zbog toga jako teško poslovali u prethodnoj godini mi iz Udruženja poslodavaca očekujemo da će podaci biti lošiji u poređenju s 2019. godinom iz prostog razloga što je to bila godina pandemije COVID-19, i otežanog poslovanja.

Na svu sreću u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde su pojedine djelatnosti kao što namjenska industrija širile svoje poslovanje, zapošljavali nove radnike i s te strane sigurno će podaci biti bolji nego što se generalno očekuju.

Što pokazuju ekonomski pokazatelji? Je li broj kompanija u padu ili rastu?

- Generalno gledajući broj kompanija, posebno s oblikom organiziranja d.o.o. je u porastu, tako kada gledamo broj pravnih lica koji su predali završne račune on se povećava.

Taj broj izgleda ovako:

U 2017. godini je predalo 169 pravnih lica završni račun, u 2018. godini 186, dok je u 2019. godini taj broj iznosio 192. 

Bitno je naglasiti činjenicu da imamo izražen broj prelaska mnogih obrta u d.o.o. radi određenih olakšica u poslovanju, posebno vezano za poslove izvoza, ako je neki obrt dosegao taj nivo poslovanja, te je i s te strane razlog povećanja privrednih subjekata koji se registriraju kao d.o.o.

Koliki je ukupan broj zaposlenih u Goraždu?

- Prema podacima Porezne uprave BPK Goražde s danom 31.12.2020.godine broj zaposlenih na području BPK Goražde je iznosio 7.459, dok je 31.12.2019.godine bilo 7.549, tj pad od 90 zaposlenih.

Bitno je ovdje istaći jednu činjenicu a to je da nakon prvog vala otpuštanja, kada je bilo primorano većina privrednih subjekata na području cijele Bosne i Hercegovine, pa tako i na području BPK Goražde, a zbog naredbi zatvaranja privrednih subjekata na dan 07.04.2020. broj zaposlenih je bio 7.353, tako da je sa 31.12.2020. taj broj veći za 106, što mnogo govori o socijalnoj osjetljivosti prije svega naših poslodavaca, kao i visprenosti koju su pokazali u najtežim trenucima pandemije.

S koliko država firme iz Goražda ostvaruju ekonomsku razmjenu?

- Privredni subjekti s područja BPK Goražde ostvaruju izvoz u 54 zemlje svijeta na svim kontinentima, dok se uvozi iz 47 zemalja,  te je bitno istaći da BPK Goražde konstantno ostvaruje pozitivan vanjskotrgovinski saldo. Tako je u 2019. godini je izvezeno roba i usluga u vrijednosti od 199,5 milijna KM, a u istom promatranom periodu uvezeno 99,7 milijuna KM, što znači da je pokrivenost uvoza izvozom iznosila oko 200%

Podaci za prvih 9 mjeseci već govore da je došlo do osjetnog pada izvoza, a što će se naravno ustanoviti kada nadležne institucije budu pravile konačne informacije o ovim pokazateljima.

Koji su najčešći problemi poslodavaca iz Goražda? 

- Najčešći problemi s kojima se suočavaju poslodavci s područja BPK Goražde jeste velika opterećenost privrednih subjekata raznim fiskalnim i parafiskalnim nametima, koji umnogome otežavaju poslovanje privrednih subjekata, jer oni iziskuju velike troškove, posebno mislimo na velike stope doprinosa nas penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstvo, te velike iznose za komunalnu taksu, porez na imovinu, te druge namete.

Također, jedan od najvećih problema pojedinih grana privrede je nedostatak posla, posebno u turističkom sektoru, a posebno pojavom pandemije COVID-19, koja je potpuna ugrozila poslovanje privrednih subjekata iz te branše.

Koje su to aktivnosti na kojima radite ispred Udruženja poslodavaca BPK Goražde radi lakšeg i boljeg poslovanja privrednih subjekata?

- Najveći fokus rada Udruženja poslodavaca BPK Goražde je kroz Ekonomsko-socijalno vijeće BPK Goražde u kojem smo legitimni predstavnik poslodavaca zajedno sa ostala sva socijalna partnera Vladom BPK Goražde i Sindikatom BPK Goražde.

Kroz ovu instituciju nastojimo da artikuliramo stavove i zahtjeve poslodavaca tj.naših članica koje zahtijevaju da se prije svega rasterete poslodavci raznih parafiskalnih nameta, te u tom pogledu pokrećemo inicijative za izmjene zakona koji će ići u pravcu smanjenja njihovih troškova i boljih i lakših uvjeta privređivanja.

Pored ovih aktivnosti konstantno radimo na promociji naših poslodavaca, kao i obavještavaju o svim javnim pozivima za dodjelu financijskih sredstava, te im u tom pogledu pomažemo pri pisanju projektnih prijedloga za dobivanje financijskih sredstava, što smo i radili u proteklom periodu, a posebno u 2020.godini za vrijeme pandemije COVID-19, kada im je pomoć bila najpotrebnija.

Tagovi:
Povezani članci

1

2