POTPORE
Federalno ministarstvo razvoja dijeli 80.000 KM: Sredstva za poduzetnike, obrtnike, udruženja...
manager.ba/akta.ba BiH 09 lipnja, 2021
Izvor fotografije:
akta.ba

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera neprofitnim organizacijama - poduzetničkim potpornim institucijama s područja Federacije BiH, udruženjima poduzetnika i obrtnika, gospodarskim i obrtničkim komorama s područja Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera poduzetničkim potpornim institucijama, udruženjima poduzetnika i obrtnika, gospodarskim i obrtničkim komorama za 2021.godinu. 

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera neprofitnim organizacijama - poduzetničkim potpornim institucijama s područja Federacije BiH, udruženjima poduzetnika i obrtnika, gospodarskim i obrtničkim komorama s područja Federacije Bosne i Hercegovine.

"Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog javnog konkursa nisu izvršili svoje ranije preuzete obaveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom javnom konkursu. Podnosioci prijava mogu podnijeti prijavu samo po jednom projektu iz ovog javnog konkursa. U slučaju više prijava istog podnosioca po istom ili različitim projektima sve prijave će biti odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja". 

Ovdje možete preuzeti potrebnu dokumentaciju.

Tagovi:
Povezani članci

1

2