STRATEGIJA
FBiH će mladima jamčiti posao nakon četiri mjeseca na "birou"
Manager BiH 27 listopada, 2023

 

Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić najavio je strategiju zapošljavanja koju je usvojio Zastupnički dom Parlamenta FBiH.

 

Riječ je o strategiji za sedmogodišnje razdoblje, a za njeno konačno usvajanje treba je potvrditi Dom naroda Parlamenta FBiH.

Federacija BiH, kao i veći dio regije, suočava se s nepostojanjem kvalitetnih politika zapošljavanja, kao i sve većim odlivom kvalitetne radne snage, što je dugoročni problem, posebno ako se u obzir uzmu i negativni demografsko-populacijski trendovi.

"Očekuje se povećanje udjela stanovništva starije životne dobi za 75%, a broj radno sposobnog stanovništva bit će prepolovljen. Uz povećanu emigraciju mladog, kvalificiranog stanovništva (prema izvještajima sektora civilnog društva, 5% ukupnog stanovništva napustilo je zemlju u proteklih nekoliko godina) i ubrzano starenje stanovništva (15% ukupnog stanovništva u dobi iznad 65 godina), očekuju se dugoročne i dalekosežne posljedice".

Očekuje se i povećanje omjera ovisnosti (djece i starijih osoba o radno sposobnoj populaciji), čime će se na radno sposobno stanovništvo staviti ekonomski teret pokrića troškova javnih usluga, kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, uključujući i mirovine.

Prema Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH, ovisno o ekonomskim faktorima, otvaraju se i mogućnosti zapošljavanja, a kako bi se politike zapošljavanja usmjerile u pravom pravcu Ministarstvo je u suradnji s Međunarodnom organizacijom rada (ILO) i drugim partnerima pripremilo sedmogodišnju strategiju zapošljavanja.


Zapošljavanje mladih

Strategija zapošljavanja sastoji se iz tri dijela. Prvi dio je analiza situacije na tržištu rada, drugi dio se odnosi na utvrđene politike zapošljavanja, dok se posljednji dio odnosi na operativne aspekte provedbe politike zapošljavanja.

Strategijom zapošljavanja se kroz četiri cilja nastoji doprinijeti povećanju osobne zapošljivosti, razvijanju i unapređenju usklađenosti vještina sa zahtjevima tržišta rada, promociji kapaciteta kompanija u privatnom sektoru za otvaranje formalnih radnih mjesta, osiguranju uključivanja na tržište rada teško zapošljivih kategorija, osnaživanju upravljanja tržištem rada i povećanju kapaciteta za provođenje politika.

Strategijom se prepoznaje jamstvo za mlade kao potpuno novi model zapošljavanja mladih koji izlaze iz sustava obrazovanja i onih koji su ostali bez zaposlenja.

"jamstvo za mlade jamči pronalazak posla u roku od četiri mjeseca od prijave na evidenciju nezaposlenih i kao takvo je mehanizam kojim ćemo, nadam se, zaustaviti odlazak mladih iz ove zemlje", obrazložio je ministar Delić.

Prema njegovim riječima, oni koji uđu u proces jamstva za mlade moći će iskoristiti jednu od četiri mogućnosti - zapošljavanje, kontinuirano osposobljavanje, praksu ili pripravnički staž.

"Pilotiranje jamstva za mlade već je počelo, a za pilot općine izabrali smo manje sredine, Visoko i Čitluk. Nakon pilotiranja koje je temeljni uvjet za pripremu plana provedbe jamstva za mlade, provedba jamstva kao novog modela zapošljavanja proširit će se na sve sredine u Bosni i Hercegovini", dodaje.

 

Ekonomija brige

Naglasio je kako se strategijom zapošljavanja prepoznaje i ekonomija brige, za koju je naveo kako je model kojim se na tržištu rada nastoje prepoznati neplaćene usluge koje uglavnom obavljaju žene koje, prema dostupnim istraživanjima, uzimaju veći udjel u postotku nezaposlenih, i to u kategoriji teže zapošljivih osoba. Delić je najavio razdvajanje evidencija aktivnih od pasivnih tražitelja posla.

Podsjetio je i kako je cilj jamstva za mlade smanjenje nezaposlenosti i neaktivnosti mladih.

"Njegovom provedbom, države članice i kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji obvezuju se osigurati svim mladima kvalitetnu ponudu za zapošljavanje, nastavak obrazovanja, učenje kroz rad ili stažiranje u roku od četiri mjeseca od ulaska u status ezaposlenosti ili napuštanja, odnosno završetka formalnog obrazovanja", izjavio je.

"Osim navedenog, moram dodati i Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih koji je također prepoznat strategijom, a upravo ovim zakonom nastojat ćemo napraviti reformu zavoda i službi za zapošljavanje i razdvajanje evidencija aktivnih od pasivnih tražilaca posla", istakao je.

 

Manager.ba

Povezani članci

1

2

Najnovije vijesti
Video
ANER KRUŠKONJA, OBRTNIČKA KOMORA HNŽ
Koliko se danas isplati biti obrtnik
DAMIR UZUNOVIĆ, BUYBOOK
Mi smo išli naopačke
JASMIN BADŽAK, EUROSJAJ
Moj radni dan traje 24 sata, ali uživam u svom poslu!
Savjeti