KAMPANJA ConnectED
Fakulteti iz BiH rade na stvaranju uticaja na smanjenje jaza između tržišta rada i obrazovanja
Manager.ba BiH 25 svibnja, 2018

 „ConnectED-Challenge your knowledge“ je kampanja koju je osmislila grupa studenata sa Ekonomskog fakulteta Banja Luka i Pravnog fakulteta Tuzla, okupljenih u pink tim, a u okviru projekta E4U, koji finansira Kancelarija specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR). Cilj kampanje „ConnectED“ je stvaranje uticaja na smanjenje jaza između tržišta rada i obrazovanja. Ideja će omogućiti poslodavcu da studenta, odnosno potencijalnog radnika, oblikuje prema svojim potrebama i da kroz njihov rad i razmišljanje odabere profil studenta koji mu je potreban. S druge strane, također, pruža poslodavcu mogućnost da dobije ideje za potencijalna rješenja problema, a studentu da kroz rad na rješavanju problema iz realnog sektora stekne vještine potrebne poslodavcu. 

Kampanja se sastoji iz tri dijela, a to su ConnectED skills, ConnectED challenge i ConnectED club. Sva tri događaja realiziraju se u Tuzli i Banja Luci. 

Manager.ba je u prvom dijelu intervjua razgovarao sa Kenanom Gutićem iz Tuzle. 

Možete li objasniti šta je E4U i šta vas je privuklo da se prijavite?

E4U je projekat Europske unije, koji finansira Kancelarija specijalnog predstavnika EU u BiH. Projekat ima za cilj okupiti javne fakultete iz cijele Bosne i Hercegovine kako bi u timovima radili na kreiranju svojih kampanja po temama od interesa za bh. društvo. Projekat se realizira drugi put. Naša motivacija prilikom prijavljivanja bila je rad i poboljšanje u lokalnoj zajednici, sa ambicijama postavljanja primjera za širu primjenu u praksi. Putem sredstava projekta moći ćemo dati svoju viziju rješavanja problema koji su od velikog značaja u našem društvu te raditi na promociji tog rješenja za koje mi smatramo da je adekvatno. 

Šta je ConnectED kampanja i šta želite postići?

ConnectED jeste upravo vizija našeg tima (Pink tima), kojeg čine studenti Ekonomskog fakulteta UNIBL i Pravnog fakulteta UNTZ. Procijenili smo da postoji jaz između tržišta rada i obrazovanja u pogledu saradnje i dijaloga o problemima komunikacije između jednih i drugih. Našom kampanjom želimo da smanjimo taj jaz, da potaknemo poslodavce i studente na veći stepen saradnje, da postavimo jedan model po kojem bi se moglo raditi na nivou cijele države te da približimo probleme jednih i drugih, kako bismo ih zajedno riješili, na uzajamnu korist.

Ko učestvuje u spomenutoj kampanji? Kako funkcionišete kao tim?

U kampanji učestvuju različiti fakulteti iz Bosne i Hercegovine. Studenti iz Banja Luke i Tuzle čine jedan tim, rozi tim. Ostali studenti iz drugih gradova su podijeljeni na sličan način, po bojama, gdje dva fakulteta čine jedan tim/boju. Generalno, saradnja svih gradova/timova je na dobrom nivou. Što se tiče konkretno našeg tima, o njemu najbolje govore rezultati kampanje, gdje se funkcionalnost tima iskazala kroz organizaciju sjajnih evenata koji su zabilježili odlične posjete. Saradnja je produktivna, dijalog stalan, a rezultati ne izostaju.

Nedavno ste organizovali događaje u Banja Luci i Tuzli. Kako su prošli? Da li ste zadovoljni s ishodom i odzivom studenata?

Događaj u Tuzli je organiziran 17. maja, u Galeriji Mandžić Tuzla. Događaj je prešao očekivanja organizacionog tima te se za event bukvalno tražila stolica više. To je bio jedan zaista jedinstven event, prije svega za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, kojem je zaista nedostajalo ovakvog sadržaja, a potom i za samu ConnectED kampanju, s obzirom da je označio početak svih ostalih evenata. Veliki odziv je pokazatelj da postoji zainteresovanost za rad na problemima u društvu od strane mladih, ali da im fali podsticaja. Mi upravo na tome moramo raditi. 

Kakva je atmosfera povodom kampanje vladala u Banja Luci, za Manager.ba govori Mirjana Janković

Što se tiče Banja Luke, možemo reći da smo i više nego zadovoljni, budući da se taj dan (19.05. na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci) organizovalo nekoliko događaja u gradu, a mi smo uspjeli da privučemo nešto više od 70 prijavljenih učesnika. Ono što je posebno jeste to da nismo očekivali da će i kolege sa tehničkih ali i drugih fakulteta, osim društvenih, da nas podrže i na tome smo veoma zahvalni i ponosni.  

Studenti su imali priliku da čuju izvanredne predavače iz različitih oblasti realnog sektora, kao i da se upoznaju sa metodologijom izrade studije slučaja, kao jednom od savremenih metoda za rješavanje problema iz realnog sektora.
Pored formalnog dijela, učesnici su imali prilku da čuju iskustva, sada već uspješnih ljudi, o značaju učestvovanja u ovakvim projektima, kao i o tome koliko su im isti pomogli na njihovom putu do uspjeha.
Studenti su već počeli da rade na izradi zadatih studija slučaja, individualno ili u timu do tri člana. Priliku da predstave svoje rješenje imati će 28.05. u prostorijama Lanaca, gdje će najbolji za obje oblasti biti nagrađeni.

Ko su partneri kampanje? 

Naši partneri su Komercijalna banka a.d. Banja Luka i kompanija LANACO.

Na ConnectED skills-u Komercijalna banka i kompanija Lanaco studentima su predstavili izazove sa kojima se susreću u svom poslovanju, a za koje će studenti imati priliku da ponude kreativna rješenja. Na ovaj način studentima se želi omogućiti da svoje teorijsko znanje primjene u praksi i na taj način dođu u vezu sa poslodavcima, što je i krajnji cilj ConnectED kampanje. 
Ispred Komercijalne banke a.d. Banja Luka govorio je dr. Boško Mekinjić koji je studentima objasnio značaj digitalizacije i uopšteno online bankarstva. Osim toga, studenti su imali priliku da čuju više o samoj Banci. Gospodin Mekinjić svojim izlaganjem pokušao je više da zainteresuje studente o značaju uključivanja u ovaj i slične projekte.

Kompanija Lanaco sa predstavnicama, PR menadžerom Ninom Kremenović i PR saradnicom Anom Lojić predstavila je temu: “Uticaj ERP sistema na poslovanje MSP u Bosni i Hercegovini“. 
Mi im se ovim putem želimo zahvaliti jer su prepoznali naš trud i uočili značaj spajanja poslodavaca i studenata na ovaj način. 

Šta biste poručili onima koji se još nisu uključili?

Svakako da ne gube vrijeme. Ovdje mogu mnogo da nauče, i ne govorim samo o ConnectED kampanji već i sličnim projektima i edukacijama neformalnog karaktera, budući da svo znanje koje je neophodno poslodavcu svakako ne dobijamo na fakultetima. Apelovala bih na studente da budu proaktivniji i iskoriste svaku priliku koja im se pruži jer na taj način ne samo da uče, već i šire mrežu kontakata koja je nesumnjivo potrebna. Za sami kraj, pozvala bih zainteresovane da prate naš rad, ali i rad naših kolega iz drugih timova E4U projekta, jer mi se svi borimo za isti cilj – BOLJI POLOŽAJ MLADIH U BiH. 

Koje su buduće aktivnosti?

Studenti su već počeli da rade na izradi zadatih studija slučaja, individualno ili u timu do tri člana. Priliku da predstave svoje rješenje imaće 28.05. u prostorijama Lanaca, gdje će najbolji za obje oblasti biti nagrađeni. 

ConnectED kampanja ima za cilj da ponudi model za rješavanje problema koji se tiče povezivanja tržišta rada i obrazovanja. U svrhu ispunjenja svog cilja nakon ConnectED skills-a i ConnectED challenge, u kojem učesnici direktno rade na rješavanju problema iz realnog sektora, posljednji segment njihove kampanje jeste osnivanje ConnectED club-a na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci i Pravnom fakultetu u Tuzli sa kojih dolaze studenti koji su osmislili ovu kampanju. ConnectED club će se sastojati od studenata i poslodavaca zainteresovanih za saradnju, a kroz isti bi studenti mogli da se povežu sa poslodavcima, primjenjuju teorijsko znanje kroz rad na studijama slučaja, a poslodavci bi mogli da prate rad studenata za koje su zainteresovani i da ih eventualno zaposle nakon Fakulteta ukoliko se pokažu kao dobri, jer kroz rad studenata na izazovima iz njihovih kompanija dobijaju potencijalnog zaposlenog po svojim mjerama. 

Za informacije o nastavku ConnectED kampanje posjetite zvaničnu FB stranicu: https://www.facebook.com/connectedkampanja/ kao i Instagram: connected_kampanja

Povezani članci

1

2