DIATOMIC
EU mreža hubova za digitalizaciju ulaže 1,5 miliona eura u inovacije u mikroelektronici
Manager.ba/capital.ba BiH 20 travnja, 2018

Mreža habova za digitalnu inovaciju—DIATOMIC otvorila je poziv za dodjelu 1,5 miliona evua kao podršku rješenjima sa visokim komercijalnim potencijalom u domenu napredne mikroelektronike i „pametnih“ integriranih sistema. 

Poziv je namijenjen konzorcijumima koji djeluju u jednom u jednom od tri ključne oblasti—zdravstvo, poljoprivredno-prehrambeni sektor, industrijska proizvodnja.

Od prototipa do prvih korisnika

DIATOMIC je osmišljen po one-stop shop principu, a sve u cilju bržeg razvoja rješenja zasnovanih na elektronskim komponentama, senzorima, pametnim tehnologijama i sistemima. U sklopu samog programa potrebe malih i srednjih poduzeća—od finaliziranja prototipa proizvoda, preko testiranja integriranih rešenja, pa do komercijalizacije, realizuju se kroz intenzivnu saradnju sa istraživačko razvojnim centrima.

DIATOMIC takve centre okuplja u okviru svojih habova za digitalnu inovaciju, a svi potrebni programski, prostorni, stručni kapaciteti ovih centara dostupni su na DIATOMIC platformi (diatomic.eu/DiatomicPortal).

Pored tehničke i finansijke podrške, DIATOMIC obezbjeđuje i konsultantsku podršku „1 na 1“ u vezi sa održivim rastom i pristupom daljim investicijama

15. juni krajnji rok za prijave konzorcijuma

Poziv je namijenjen malim konzorcijumima sastavljenim od 2-3 partnera iz EU zemalja ili zemalja pridruženih H2020 programu. Iznos za koji timovi mogu da apliciraju varira između 70,000 i 200,000 eura, a nosioci aplikacija su mala i srednja poduzeća.

Osnovni preduslov su inovativna tehnološka rešenja zasnovana na elektronskim komponentama i „pametnim“ integrisanim sistemima, a u sklopu same aplikacije potrebno je pružiti i kratak uvid u biznis plan.

Kako bi formirali konzorcijum, potencijalni aplikanti bi trebalo da se pridruže DIATOMIC one-stop shopplatformi, te da ponude, odnosno potraže kompetencije ključne za realizaciju inovativnih rešenja – tehničku infrastrukturu, mentorsku podršku, itd. Takođe, uspostavljen je i helpdesk na stranici www.f6s.com/diatomic u okviru kojeg aplikanti mogu da zatraže matchmaking podršku kako bi lakše došli do idealnog konzorcijuma.

Krajnji rok za prijavu ističe 15. juna 2018. tačno u podne, dok je očekivani početak programa oktobar mjesec. Do kraja godine očekuje se još jedan pozivni ciklus.

Za detaljnije informacije o kriterijumima i načinu apliciranja posjetite diatomic.eu.

Tagovi: