INDUSTRIJA
Bh.industrija namještaja bilježi rast izvoza: Neophodan strateški pristup u oblasti dizajna i inovacija
manager.ba/pit.ba BiH 12 listopada, 2021

U okviru projekta EU4BusinessRecovery, koji financiraju Europska unija i vlada SR Njemačke, proteklog tjedna održan je drugi u nizu webinara u organizaciji kompanije Targer Engineering & Consulting, a u suradnji sa GIZ-om, UNDP-om i ILO-om.

 

Webinar i online panel pod nazivom “Rješenja za trenutne izazove kompanija bh. drvne industrije” imao je za cilj predstaviti trenutno stanje u jednoj od najznačajnijih grana bh. industrije, te ponuditi rješenje za zadržavanje konkurentnosti kompanija u vrijeme krize, a kroz analizu ključnih faktora poslovanja kao što su tržište i proizvodi, lanac snabdijevanja, ljudi, organizacijska kultura i upravljanje.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH, učešće drvnog sektora u ukupnom izvozu privrede BiH je 13,1%, dok je pokrivenost uvoza izvozom 347%. U oko 1.400 kompanija zaposleno je blizu 30.000 ljudi.

Drvoprerađivačka industrija u BiH jedna je od strateških grana privrede i na osnovu zvaničnih izvještaja zabilježen je rast izvoza, gdje se posebno ističe tržište Njemačke sa 20 % rasta. Martin Gaber, direktor njemačke organizacije za investiranje i trgovinu za Zapadni Balkan, German Trade and Invest – GTAI, tijekom izlaganja istakao je kako oporavak njemačke ekonomije i sveprisutni trend približavanja kupaca i dobavljača posebno u oblasti gradnje, nudi nove prilike za bh. proizvođače.

Tijekom webinara predstavljeno i istraživanje o trenutnom stanju na tržištu koje je sprovela kompanija Targer E&C. Kao najveći izazov s kojim se susreću, kompanije su navele nedostatak i kašnjenje sirovine i nedostatak stručnog kadra.

Čak 80% kompanija zabilježilo je porast obima narudžbi u 2021. godini u odnosu na 2019. godinu, dok je 70% kompanija porast narudžbi bilježilo čak i u 2020. godini. Također, većina firmi odgovorila je da je cijena transporta povećana, dok je cijena sirovina drastično povećana, te da su problemi s pravovremenom dobavom sirovima veoma izraženi.

 

 

O problemima u lancu snabdijevanja i povećanju angažmana uposlenika govorili su stručnjaci iz ove oblasti koji su istakli važnost investiranja u kvalitetne ljude i pravovremenu komunikaciju.

O tome kako su se izborili s problemima koje je donijela pandemija koronavirusa ali i kako trenutno posluju govorili su direktori i vlasnici bh. drvoprerađivačkih kompanija. Tom prilikom posebno su istakli izazov nabavke i cijene sirovine koja varira i tako utječe ne dugoročnu konkurentnost kompanija u ovoj industriji. Jedna od tema bila je i poslovanje na glavnom izvoznom tržištu bh.proizvođača namještaja, Njemačkoj, i kako da povećaju cijene, a istovremeno zadrže konkurentnost. 

Primjer rješenja predstavljenog tijekom panela je u prilagođavanju zahtjevima tržišta i diverzifikaciji poslovanja, kompanije Malak Janj koja je interno znanje i ekspertizu usmjerila i u druge srodne industrije kao što je metalska. Iz kompanije Frischeis, koja je jedan od vodećih proizvođača repromaterijala prognoziraju dodatno poskupljenje rezane građe ali i smanjenje cijene iverice zbog značajnih zaliha koje dobavljači trenutno imaju. Prvog dana webinara predstavljeni su i  pozitivni primjeri kompanija El-company Visoko i Standard Furniture Factory Ilijaš koji su posebno naglasili  jasnu i transparentnu komunikaciju s kupcima i praćenje trendova u oblasti dizajna. Sudionicima se obratio Thomas Stautmeister, doktor nauka, konzultant i ekspert iz oblasti drvne industrije i namještaja koji je istakao ogroman potencijal suradnje sa specijaliziranim njemačkim trgovinama koji je bh. proizvođači namještaja još uvijek dovoljno ne koriste, te je podcrtao važnost online trgovine kao trend koji ne smiju zanemariti. 

Drugi dan webinara organiziranog u okviru projekta EU4BusinessRecovery, fokus je bio na povećanju angažiranosti uposlenika, privlačenju kvalitetne radne snage i unapređenju upravljanja i organizaciji proizvodnje. 

Dr. Hadis Bajrić, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, je sudionicima dao uvid u pet strategija za povećanje kapaciteta i produktivnosti proizvodnje. Bajrić je dao zanimljiv uvid u činjenicu da je “profit u detaljima. Većina profita se krije između 90 i 100% produktivnosti. Prosječni radnik koji radi ispod 80% ostvarene norme  je samo teret toj firmi, a takvih primjera je nažalost mnogo. Međutim, tu nije kriv radnik, tj. najmanje je radnik kriv. Najveća krivicu snosi menadžment i struktura upravljanja kompanije.” Prema njegovom mišljenju, strategije koje mogu povećati kapacitete i produktivnost proizvodnje, a samim tim i profit kompanije se ogledaju u procesima upravljanja kvalitetom, eliminacijom gubitaka prema Lean metodologiji, plaćanju prema učinku, upravljanjem varijabilnosti, tj. težnji ka stabilnosti procesa. 

Tijekom panel diskusije istaknuta je važnost ulaganja u edukaciju i razvoj uposlenika, ali i inovacije i unapređenje samog mašinskog parka jer je evidentno da bh.kompanije u ovoj oblasti značajno nazaduju u odnosu na globalne trendove. 

O trendovima u oblasti dizajna govorila je Ena Begićević, glavna dizajnerica kompanije Elosso iz Zenice koja je istakla da je najvažnije pratiti trendove u smislu kreiranja proizvoda koji su održivi, koji teže ka zelenim tehnologijama i proizvodima. „Zaista imamo toliko pametnih materijala, a koje nijedan proizvođač u BiH ne koristi“, istakla je Begićević. 

Projekt EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja poduzeća u Bosni i Hercegovini da nastave s poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 milijuna eura, a zajednički ga financiraju Europska unija (13 milijuna eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milijun eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine.

  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
Povezani članci

1

2