KOMPANIJE
Bh. rudnik prvi put posluje pozitivno, proizvodnja na rekordu
Manager.ba/biznisinfo.ba BiH 14 listopada, 2020
Izvor fotografije:
biznisinfo.ba

U mjesecu rujnu/septembru su već uveliko poduzete aktivnosti koje će biti garant kontinuiteta proizvodnje i nadoknade eventualnih zaostataka, pa je zahvaljujući tome u rujnu/septembru realizirano 128,35 posto otkrivke i ostvareno 250.000 metara kubnih čvrste mase više nego što je planirano.

 

Tijekom proteklih mjeseci 2020. godine rudnik „Banovići“ zabilježio je rezultate na proizvodnji koji u mnogome nadmašuju ostvarenja iz proteklih godina. Točnije, od poslijeratnog perioda ovo je prvi put da su ostvareni rezultati proizvodnje na šestomjesečnom nivou osigurali dobit poduzeću.

Trend dobre proizvodnje nastavljen je i u ljetnim mjesecima. Zaključno s mjesecom kolovozom/augustom proizvedeno je 1.041.434 tona separiranog uglja, što procentualno predstavlja ostvarenje od 95,26 posto u odnosu na planirane količine.

Zaostaci su zabilježeni u neznatnim količinama i sve težnje su usmjerena na ispunjavanje cjelokupnih planova, koji po svemu sudeći neće biti upitni.

Također, došlo je do velikog iskoraka i na realizaciji otkrivke koja je za osam mjeseci tekuće godine ostvarena sa 98,28 posto, odnosno realizirano je 8.255.701 metara kubnih čvrste mase i tek za oko 100.000 metara kubnih manje u odnosu na planiranu.

U mjesecu rujnu/septembru su već uveliko poduzete aktivnosti koje će biti garant kontinuiteta proizvodnje i nadoknade eventualnih zaostataka, pa je zahvaljujući tome u rujnu/septembru realizirano 128,35 posto otkrivke i ostvareno 250.000 metara kubnih čvrste mase više nego što je planirano.

Zadržati visok nivo proizvodnje

Trenutno se na površinskoj eksploataciji Rudnika na dnevnom nivou proizvede i do 43.000 metara kubnih otkrivke što je rekordno za rudnik „Banoviće“.

U istom mjesecu proizvedeno je i 132.919,2 tona separiranog uglja. Krajem septembra zabilježena je i ovogodišnja dnevna proizvodnja uglja u iznosu od 5.600 tona separiranog uglja, odnosno 600 tona više u odnosu na plan.

Kašnjenja nije bilo ni u isporuci uglja prema termoelektrani „Tuzla“ koja se na kumulativnom nivou odvijala po utvrđenom planu. Kada je u pitanju raspoloživost pomoćne mehanizacije kroz protekli period najviše problema bilo početkom godine kada je nedostatak mehanizacije doveden do kritične tačke.

Međutim, intenzivnim radom na poslovima sanacije i revitalizacije opreme stanje se znatno popravilo što je u konačnici olakšalo i dalo pozitivne rezultate na proizvodnju uglja i otkrivke. U narednom periodu potrebno je trasirati kontinuitet rada i zadržati visok nivo proizvodnje.

Evidentan napredak u odnosu na 2019. godinu

Najbolji pokazatelj pomaka u poslovanju za osam mjeseci 2020. godine jeste usporedba službenih rezultata ovogodišnjeg poslovanja s rezultatima istog perioda prethodne godine. Krenemo li s ostvarenom proizvodnjom uglja za prvih osam mjeseci tekuće godine možemo uočiti da je za 85.070,8 tona uglja proizvodnja veća u odnosu na 2019. godinu.

Značajniji iskoraci napravljeni su na proizvodnji otkrivke što govori ostvareni rezultat u 2020. godini, koji je za 1.466.851 metar kubnih veći u odnosu na prethodnu godinu. Procentualno gledano proizvodnja otkrivke za osam mjeseci 2020. godine veća je za 17 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Razmatranjem zvaničnih izvještaja o proizvodnji uglja i otkrivke u drugom kvartalu tekuće godine i usporedbom s istim periodom prethodne godine evidentno je povećanje proizvodnje kako uglja tako i otkrivke. S obzirom na to da su se početkom drugog kvartala godine u Društvu dešavale ozbiljne promjene, između ostalog i promjene na čelu poduzeća može se uočiti da to ni u jednom momentu nije ugrozilo proizvodni proces Rudnika.

Prema tome, neosporno je daje ozbiljan pristup nove Uprave od momenta preuzimanja dužnosti do danas dao pozitivne proizvodno poslovne efekte. To je posebno vidljivo u financijskom dijelu poslovanja.

Osjetno veća financijska stabilnost poduzeća
U financijskom pogledu 2020. godina znatno se razlikuje od ostvarenih rezultata u 2019. godini. U prvih osam mjeseci tekuće godine ostvaren je osjetan financijski napredak jasno vidljiv kroz usporedne rezultate pomenutih godina.

Naime, tijekom 2020. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosi od 96.877.887 KM, dok su u istom periodu prethodne godine ukupni prihodi bili manji za nešto više od 10 milijuna KM.

Znatno povećani prihodi nisu drastično utjecali na povećanje rashoda u ovoj godini kada je ostvareno 95.481.254,22 KM koji su neznatno veći u odnosu na prethodnu godinu.

Porast financijske stabilnosti poduzeća ogleda se kroz dobit za prvih osam mjeseci godine kada je zabilježen pozitivan poslovni rezultat u iznosu od oko 1.396.633 KM, dok je u istom periodu prethodne godine poduzeće poslovalo s gubitkom od 6.291.264 KM. Napomene radi Godišnjim planom poslovanja za 2020. godinu predviđen je gubitak u iznosu od 3.110.259 KM.

Osim naslijeđenih kreditnih zaduženja nova Uprava pri dolasku na funkciju preuzela je i značajne poslovne rizike u vidu opterećenje rashoda za oko 10 milijuna KM na godišnjem nivou koji nisu ukalkulirani u poslovni plan poduzeća za 2020. godinu.

Povećana primanja radnika

Naime, svima je poznato da je od početka godine povećan topli obrok za 4 KM koji u konačnici iznosi 14 KM, a već od mjeseca ožujka/marta novim Kolektivnim ugovorom plata zaposlenika Rudnika povećana je za 8 posto. Time je s 10 milijuna KM dodatno opterećen platni bilans poduzeća.

Kako bi preuzete obaveze bile ispoštovane, posebno jer se radi o prihodima uposlenika, moralo se ozbiljno pristupiti analizi financijskog stanja i napraviti određene financijske rezove i uštede. Da poduzeće i uz određeno smanjenje troškova može dobro funkcionirati najbolji su pokazatelji ostvareni rezultati u odnosu na utrošena sredstva. Pozitivni pomaci uštede vidljivi su na gotovo svim stavkama.

Najveće uštede napravljene su na troškovima za gorivo, troškovima reprezentacije, te troškovima prijevoza jalovine sa Separacije. javnim objavljivanjem svih nabavki na web portalu RMU „Banovići“ gdje je omogućeno svim dobavljačima da sudjeluju u tržišnoj utakmici i tako omoguće što povoljniju kupovinu svih roba potrebnih za normalno funkcioniranje Rudnika, a samim tim veći pozitivan efekt poslovanja poduzeća.

I pored neočekivanih financijskih opterećenja svi prikazani parametri poslovanja dobar su preduvjet za pozitivan ishod na kraju godine, čime bi se nastavio kontinuitet uspješnog poslovanja Rudnika, što iz ekonomskog sektora i najavljuju.

Tagovi:
Povezani članci

1

2