BANKE
Banke godišnje uzimaju milijune: Znate li što vam sve naplaćuju?
Manager.ba/akta.ba 23 srpnja, 2019
Izvor fotografije:
akta.ba

Mjesečno vođenje računa u bankama, plaća se dvije marke. Na ovaj način za 40 godina radnog staža svaki radnik plati banci oko 960 maraka samo za ovu uslugu i tako ostane bez jedne prosječne plaće u Bosni i Hercegovini.

Banke svojim klijentima svakodnevno za usluge naplate velike sume novca, a da to građani, pa i privrednici nisu ni svjesni.

Uglavnom građani znaju da im se mjesečno naplaćuje u prosjeku dvije marke za održavanje računa, a recimo ne znaju da svaki izvještaj o stanju na računu banke naplaćuju, dobijte li ga poštom ili e-mailom i još podugi spisak usluga koji se naplaćuju, a da to i ne znate.

Svako mora imati bar jedan račun u banci na koji prima plaću, jer nema drugog načina da mu poslodavac isplati njegovu zaradu.

Usluge se naplaćuju i za vođenje vaše štedne knjižice, za promjenu kartice, PIN broja.

U zavisnosti koju karticu posjedujete banke naplaćuju usluge i što ste podigli svoj novac u banci ili bankomatu u zemlji ili inozemstvu.

Plaća se i povećanje iznosa dopuštenog prekoračenja po tekućem računu, kao i odobrenje dopuštenog prekoračenja po tekućem računu klijentima bez redovnih primanja.

Ako ste otvorili žiro račun, također se naplaćuje mjesečna naknada, u zavisnosti u kojoj ste banci oko 1,65 maraka do pet KM.

Naplaćuju se usluge i za transakcije unutar banke i prema drugim bankama.

Plaćaju se usluge i u internet bankarstva i mobilnog bankarstva za fizičke osobe.

Uplata gotovine fizičke osobe na prolazni račun za plaćanje računa pravnih osoba.

Proviziju banke uzimaju i u kupoprodaji i konverziji valuta EUR/BAM i obrnuto za klijente banke unutar računa istog vlasnika.

Zamjena Shopping kreditne kartice košta od 10 do 20 maraka.

Pri tome, banka sama periodično mijenja kartice i samo vas obavijesti da trebate preuzeti novu i dakako platiti njenu izradu.

Naknada za najam sefa, malog, velikog, cijena zavisi na koji vremenski peroi od iznajmljujete sef i kreće se od 10 maraka mjesečno do nekoliko stotina maraka godišnje.

Klijent plaća banci i povlačenje izvještaja iz Centralnog registra kredita na svoj zahtjev, kao i razne vrste izvještaja koje tražite od banke i čija cijena iznosi uglavnom 10 KM.

Svoje usluge za obradu kredita u banci također naplate papreno, što zavisi od sume i pravila od banke do banke.

Uz te kredite obično se moraju uzeti i dotatni paketi usluga, pa i to morate plaćati.

Ne možemo nabrojati sve vrste naknada koje banke naplaćuju, jer je spisak predug, a svaki klijent to može provjeriti u svojoj banci, ali teško je zapamtiti što sve morate plaćati. Međutim, nije teško izračunati da banke naplaćivanjem brojnih usluga zarade milijune maraka.

Tako se, primjera radi, u većini banaka naplaćuje naknada za izmjenu ugovorenih uvjeta po kreditima i kreditnim karticama: 

  1. promjena datuma dospijeća mjesečnog anuiteta unutar istog mjeseca 50 KM, skraćenje i produženje roka otplate kredita 100 KM.
  2. Vanredno izdavanje debitne kartice ili PIN-a vlasniku u slučaju gubitka, krađe, promjene matičnih podataka ili oštećenja kartice 10 KM.
  3. Zamjena PIN-a 10 KM.
  4. Godišnja članarina za VISA debitnu karticu koja se naplaćuje za svaku izdanu osnovnu debitnu karticu vezanu za tekući račun 10 i više KM.
  5. U cjeniku usluga jedne od banaka u BiH stoji: MasterCard kreditne kartice -  kod otvaranja računa osnovnom korisniku (upisnina) - 15 KM. 
  6. Godišnja članarina osnovnom korisniku za korištenje kartice - 24 KM.
  7. Godišnja članarina dodatnom korisniku za korištenje kartice - 12 KM.  

Svaka banka na svojoj web stranici bi trebala imati cjenovnik usluga, pa pogledajte na stranici svoje banke šta zapravo plaćate i koliko.

Usklađivanje visine naknada vrši se samo ako je zbroj godišnjih stopa inflacije/deflacije za protekle godine u odnosu na baznu godinu jednak ili iznad +/-6%.

Prva bazna godina je 2014. godine, a svaka naredna bazna godina je godina posljednjeg usklađivanja visina naknada. 

Po objavi podataka Agencije za statistiku BiH vrši se analiza kretanja parametara koji utječu na usklađivanje visine naknada.

Banke u BiH su zaradile 367 milijuna KM u 2018. godine po raznim osnovama.

Tagovi:
Povezani članci

1

2