INVESTICIJE
Arapski investitori na granici Kantona Sarajevo gradit će mali grad
manager.ba/biznisinfo.ba BiH 18 kolovoza, 2020
Izvor fotografije:
biznisinfo.ba

Ovo je jedan od najambicioznijih projekata ove vrste u BiH, praktično grad u gradu.

 

Kompanije Prima Real Estate d.o.o. Sarajevo i Luxury Real Estate d.o.o. planiraju graditi veliko naselje s više stotina objekata u Općini Vareš, na samoj granici s Kantonom Sarajevo, piše BiznisInfo.


Ovo je jedan od najambicioznijih projekata ove vrste u BiH, praktično grad u gradu.

Općinsko vijeće Vareš je 30. srpnja/jula 2020. donijelo zaključak o prihvaćanju Nacrta Regulativnog plana “Toljenak 1” i Nacrta Odluke  o provođenju Regulativnog plana “Toljenak 1”.

Istim zaključkom se ovi dokumenti upućeni su u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Razne vrste sadržaja

Obuhvat prostora Nacrta Regulativnog plana “Toljenak 1” iznosi 54 hektara u vlasništvu firmi “Prima Real Estate d.o.o.” Sarajevo i “Luxury Real Estate d.o.o.” Sarajevo.

Planom je predviđen “razvoj turizma” na ovom području. Javna rasprava održat će se 27. kolovoza/augusta u Velikoj sali Općine Vareš s početkom u 13 sati.

Približno 57 posto predmetnog obuhvata je rezerviran za društvene sadržaje, komercijalne sadržaje i smještajne kapacitete. Tu spadaju hotel s adrenalin parkom, trgovine, restorani, apartmanski objekti i stambeni objekti-vile.
 

Približno 14 hektara, odnosno oko 26 posto lokaliteta je utvrđeno kao zona zelenila i to parkovskog, šumskog i sportsko-rekreativnog karaktera. U ove površine se ubraja i proctor rezerviran za adrenalin park vezan za hotelski kompleks.

Nešto manje od 17  posto obuhvata zauzimaju saobraćajne površine u koje su uključene i sve uređene pješačke i biciklističke staze. Ukupna površina prostora namijenjenog svim vidovima saobraćaja je oko 9 hektara.

Više stotina kuća i apartmana

Utvrđena su tri tipa parcela sa šest mogućih varijacija objekata u zavisnosti od prostornih mogućnosti geometrijskog oblika parcele. Parcele su podijeljene na sljedeći način:

  1. Parcele sa površinom od 350 do 650 m2
  2. Parcele sa površinom od 650 do 1200 m2
  3. Parcele veće od 1200 m2

Na prvoj vrsti parcela predviđena su 234 slobodnostojeća objekta tipa „A“ i 166 dupleks objekata tipa „B“.

Na drugoj vrsti parcela predviđeni su nešto veći objekti i to 5 objekata tipa „A1“ i 34 objekta tipa „C“. Ovi tipovi objekata se svrstavaju luksuzne vile.

Na parcelama koje su veće od 1200 m2 su predviđeni su još veći objekti i to 7 objekata tipa „E“ i 3 objekta tipa „E1“. S obzirom na to da se radi o veoma velikim parcelama s dimenzijama objekata koje daju mogućnost realizacije luksuznih vila, otvorena je mogućnost za realizaciju i objekata kolektivnog stanovanja apartmanskog tipa.

Hotel i adrenalin park

Pored sadržaja ugostiteljstva i trgovine ukupnu turističku ponudu upotpunjuje i hotel s adrenalin parkom.

Kada su u pitanju komercijalni sadržaji vezani za ugostiteljstvo i trgovinu oni su disperzno raspoređeni u prostoru tako da su posjetiocima u bilo kom dijelu ovog prostora ujednačeno pristupačni.

Projekta na velikoj površini uz samu granicu Kantona Sarajevo

Jedan objekt komercijalnog karaktera se nalazi na zapadnoj strani uz hotel, drugi je smješten u centralnom dijelu, a treći na krajnjem istočnom dijelu obuhvata.

Tko su vlasnici

Inače, vlasnik kompanija “Prima Real Estate d.o.o.” i “Luxury Real Estate d.o.o.” je kompanija “Dar Al Arkan Property Development L.L.C.” iz Dubaija.

Grupacija Dar Al Arkan je dioničko društvo čijim dionicama se trguje na Saudijskoj burzi (Tadawul). Za sebe navode da su jedna od vodećih firmi za promet nekretnina na Bliskom Istoku.

Sjedište kompanije je u Rijadu ali ima urede u Dubaiju, Sarajevu, i drugim gradovima.

Tagovi:
Povezani članci

1

2