PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE
APRIORI D.O.O.: Nova članica APH mreže
Manager.ba BiH 29 studenog, 2018
unsplash.com
Izvor fotografije:
unsplash.com

Asocijacija poduzetnika Hercegovine s ponosom predstavlja novu članicu APH mreže – Apriori d.o.o. na čelu s direktoricom Josipom Terzić Rezić.

Apriori BH je agencija za profesionalno usavršavanje koja je s radom počela 2007. godine.

Aktivnosti kojima se bavi su organiziranje seminara i radionica u Mostaru, Sarajevu i Banja Luci.

U skladu s potrebama tržišta agencija je fokusirana na nekoliko područja:

  • Razvoj managerskih vještina
  • Razvoj prodajnih vještina
  • Razvoj timskog rada i motivacije kod zaposlenika
  • Priprema prijedloga projekata za EU fondove
  • Provedba EU projekata
  • Odnosi s javnosću
  • Online marketing
  • Inhouse obuke na upit klijenta

Poslovni model zasniva se na razmjeni praktičnih iskustava.

Predavači koji djeluju u agenciji su jedni od najboljih praktičara s terena koji kroz interaktivne seminare i radionice prenose znanja polaznicima.

Više o aktivnostima agencije Apriori BH možete vidjeti na ovom LINKU

Povezani članci

1

2