BIJELA MAJICA KOJA PRIČA PRIČU
Alma Ras pionir u predstavljanju digitalne putovnice proizvoda
Manager BiH 04 lipnja, 2024


Kompanija Alma Ras d.o.o. Olovo prezentirala je prvi pilot projekat koji je realizirala u suradnji s GS1, kreirajući digitalne putovnice proizvoda.  

Kompanija Alma Ras je bila jedna od sudionika jučerašnje GS1 konferencije - "Digitalna ekspanzija: Put BiH u bespapirno poslovanje", koja se održala u Sarajevu.

Po prvi put na bh. tržištu obrađena je tema Digitalne putovnice proizvoda (DPP).

Kompanija Alma Ras d.o.o. Olovo prezentirala je prvi pilot projekat "Bijela majica koja priča priču" koji je realizirala u suradnji s GS1 Bosne i Hercegovine, kreirajući digitalne putovnice proizvoda za bijele majice iz svoje kolekcije.

Na taj način, Alma Ras je postala pionir u implementaciji ove tehnologije na bh. tržištu. Također, prikazan je i primjer multinacionalne kompanije H&M u upotrebi digitalnih putovnica proizvoda, što dodatno naglašava važnost i primjenjivost DPP-a u globalnom kontekstu.

Digitalna putovnica je direktiva gdje će svaki proizvod do 2030. kojim se trguje na teritoriji EU trebati da posjeduje digitalnu putovnicu proizvoda. To je set informacija koje treba jedan proizvod da posjeduje: da se zna odakle dolazi taj proizvod, što sve treba da se proizvede, na koji način je taj proizvod prošao da krajnjeg proizvođača.

Prva granu koju će da targetira digitalna putovnica je teksilna industrija, zato što ona puno zagađuje, a Europa ima strategiju "zelena Europa".

"Digitalna putovnica proizvoda je inicijativa proizašla iz EU direktive o ekološkom dizajnu za održive proizvode. Ovaj digitalni alat dodaje se proizvodima u obliku QR koda koji sadrži GS1 standarde i koji se može skenirati. Prema trenutnom stanju svi proizvodi koji se budu nalazili na teritoriji EU će morati imati DPP do 2030. godine" naglasio je Haris Poturković, viši stručni saradnik za IT iz GS1 Bosne i Hercegovine.

"Putovnica sadrži detaljne informacije o sirovinama, emisijama CO2, proizvodnji i reciklaži. Omogućava transparentnost i praćenje cijelog životnog ciklusa proizvoda, što je korisno za potrošače, regulatore i kompanije. Primjenjivat će se na skoro sve proizvode i uvodi se po određenom rasporedu. Prva grupa proizvoda će biti baterije, tekstil, deterdženti.", dodao je.

Ukratko, DPP je digitalni zapis koji pruža informacije o životnom ciklusu proizvoda. To može uključivati ​​bilo šta od materijala koji su korišteni za njegovu izradu, utjecaj proizvoda na okoliš, vlasništvo, kako odgovorno odlagati predmet i važne informacije o jamstvu ili održavanju.

Time će potrošači u EU biti sigurni da će za nekoliko godina imati pristup obilju informacija koje će promijeniti način na koji razmišljaju o odlukama o kupovini i doprinijeti održivijem društvu.

 

akta.ba / Manager.ba

Povezani članci

1

2

Video
DAMIR UZUNOVIĆ, BUYBOOK
Mi smo išli naopačke
JASMIN BADŽAK, EUROSJAJ
Moj radni dan traje 24 sata, ali uživam u svom poslu!
DIREKTNA SURADNJA
ASA Bolnica i AKH iz Beča donose izvrsnost u zdravstvu