POSLOVNI SAVJETI
8 korisnih savjeta prije podizanja kredita
Manager.ba/kompare.hr Regija 24 travnja, 2018

Podizanje kredita ozbiljna je odluka. Prije podizanja kredita zatrpani smo raznom dokumentacijom, nailazimo na nepoznate bankarske pojmove i svo vrijeme strahujemo od neplaniranih troškova koji se mogu dogoditi zbog nedovoljne informiranosti. Upravo zato kompare.hr donosi 8 savjeta koji će vam dobro doći prije nego što podignete kredit.

1. Prikupite nekoliko ponuda od više različitih banaka 

Na taj način imate veći izbor i lakše ćete odabrati ponudu koja je u skladu sa vašim potrebama. Uz pomoć kompare.hr lako i jednostavno možete pregledati ponude kredita i zatražiti ponude.

2. Zatražite primjere ugovora o kreditu i simulacije otplatnog plana

Savjetujemo vam da od banaka zatražite ponude koje sadrže primjere ugovora o kreditu i simulacije otplatnog plana. U ugovoru o kreditu su sadržane sve bitne informacije koje vam možda nisu rečene usmenim putem. Dajte si truda i pročitajte uvjete u ugovoru kako u budućnosti ne bi bilo neugodnih iznenađenja. Simulacija otplatnog plana prikazuje dinamiku otplaćivanja kredita te prikazuje visinu anuiteta, kamate i glavnice. Putem simulacije otplatnog plana imat ćete jasan pregled plaćanja vašeg kredita te iznose rata kredita.

3. Ako imate nejasnoća, zatražite objašnjenje

Ako ne razumijete sadržaj ponude, nejasni su vam neki elementi ugovora ili imate drugih nejasnoća zatražite objašnjenje od djelatnika banke ili neke druge stručne osobe.

4. Informirajte se o dodatnim troškovima

Informirajte se o visini troškova odobravanja kredita, obrade dokumentacije, javnog bilježnika i drugih troškova koji se mogu javljati prilikom sklapanja ugovora o kreditu.

5. Provjerite koja osiguranja (kolaterali) su potrebni za dobivanje kredita

Primjera radi, krediti s povoljnijom kamatnom stopom i naknadama u pravilu zahtijevaju i veća osiguranja. Također, provjerite jesu li potrebni sudužnici i/ili jamci.

6. Provjerite morate li sklopiti policu životnog osiguranja

Ako je uvjet za dobivanje kredita ugovaranje police životnog osiguranja saznajte koliko bi vas to koštalo. Provjerite da li polica životnog osiguranja poskupljuje konačnu cijenu kredita. Također, saznajte možete li nakon otplate kredita preuzeti policu osiguranja.

7. Informirajte se obračunava li banka interkalarnu kamatu

Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava u razdoblju od odobrenja do iskorištenja kredita. Ako se obračunava, saznajte koliko iznosi.

8. Provjerite koji su uvjeti za prijevremenu otplatu kredita ili smanjenje glavnice

U pravilu, prijevremenu otplatu kredita možete obaviti bez plaćanja dodatne naknade. Za prijevremenu konačnu otplatu možete iskoristiti sredstva depozita, stambene štednje, novčanih fondova ili police osiguranja, ako su ugovorena uz kredit. Upravo zato, obratite pažnju i na tu stavku prilikom ugovaranja kredita.

Zaključno, prije podizanja kredita dobro se informirajte o svim uvjetima. Na taj način ste sigurni u ispravnost svoje odluke i izbjegavate eventualne komplikacije koje mogu nastati zbog nedovoljne informiranosti.