APRIORI BH
7 glavnih zaključaka s konferencije EU projekti
Manager.ba/Apriori.ba 09 studenog, 2018

Konferencija pod nazivom „Korištenje EU fondova u kontekstu nove strategije EU za Zapadni Balkan“ održana nedavno u Mostaru, u organizaciji agencije Apriori BH, Ureda Vlade ŽZH za Europske integracije i Vlade HNŽ.  

 

 

Stručnjaci – predavači konferencije poput Ivane Maletić, zastupnice RH u EU parlamentu, Ivana Jurilja, voditelja Ureda za europske integracije ŽZH, Zare Halilović (sektor za koordinaciju pomoći Europske unije u Direkciji za EU integracije), Bojana Vujovića (Kancelarija nacionalnog koordinatora za IPA program u Crnoj Gori), Dejana Gojkovića (Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, Snežane Tomašević iz GIZ ureda BiH te Danijela Šogorovića iz NCP HORIZON2020 donijeli su sljedeće zaključke:

 

 

7 glavnih zaključaka s konferencije EU projekti:

 

1.    Edukacija – pripremanje i provođenje EU projekata zahtijeva kontinuiranu edukaciju novih ljudi u javnom, privatnom i nevladinom sektoru.
2.    Organizacijske strukture – intenzivnije raditi na prilagodbi kako bi se procesi pripreme i provedbe EU projekata ubrzali i pojednostavili.
3.    Sufinanciranje i predfinanciranje – razvoj odgovarajućih modela financiranja EU projekata s obzirom na važnost za provedbu (trenutno provedbu otežava odgovornost koja je na partnerima i nositeljima projekata).
4.    Strateški dokumenti – poticanje inicijativa i projekata na lokalnoj i regionalnoj razini i na taj način stvaranje kvalitetne podloge za pripremu i provedbu EU projekata.
5.    Pravodobna informiranost, vodoravna i uspravna koordinacija –  aktivna uključenost lokalnih i regionalnih razina u procese programiranja i identifikacije potreba u politikama viših razina.
6.    Privatni sektor – aktivno i izravno uključiti privatni sektor u provedbu EU projekata s ciljem izgradnje kapaciteta i pripreme za ozbiljnije investicijske projekte u budućnosti.
7.    Procedure raspisivanja projekata – pojednostavljenje i ubrzavanje procedura kako bi se pažnja usmjerila na suštinsku kvalitetu projekta.

Stručna konferencija EU projekti pod nazivom „Korištenje EU fondova u kontekstu nove strategije EU za Zapadni Balkan“ okupila je preko 130 predstavnika iz privatnog, vladinog, nevladinog sektora te visokoškolskih institucija iz 30 gradova i općina iz BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

 

 

Na konferenciji su predstavljeni EU program Horizon 2020 za istraživanje i razvoj i EU4Business za konkurentniju i aktivniju ekonomiju u BiH. 

Na ovom mjestu možete vidjeti više fotografija. 

Tagovi: