POSLOVNI DOGAĐAJ
3. BH Kongres o vodama
manager.ba 19 svibnja, 2022

U organizaciji Udruženja konsultanata inženjera BiH održan je 3. BH Kongres o vodama, u Sarajevu 11. I 12. maja 2022. godine.

Kongres je organiziran sa ciljem da se Vode jasno i ponovo prepoznaju kao „motor pokretač“ razvoja u energetici, industriji, transportu, poljoprivredi, turizmu i mnogim drugim djelatnostima.
Učesnici skupa su imali priliku da razmjene dosadašnja iskustva i sagledaju izazove u optimiziranju upravljanja vodnim resursima.


 

Na Kongresu je učestvovalo 132 autora i koautora iz Srbije, Hrvatske, Španije, Austrije, Turske, Češke, Holandije i Bosne i Hercegovine. Prezentirano je 40 referata koji su bili podijeljeni u 7 tematskih cjelina:
•    Ublažavanje klimatskih promjena
•    Prilagođavanje klimatskim promjenama
•    Održivo korištenje i zaštita vodnih resursa uključujući i morske
•    Prelaz na cirkularnu ekonomiju na području vodnog gospodarstva
•    Prevencija i kontrola zagađivanja
•    Zaštita i restauracija biodiverziteta i ekosistema i kreiranje javnog mišljenja
•    Upravljanje vodnim resursima i budući izazovi

 

Nagrada za životno djelo u sektoru voda dodjeljena je Tariku Kupusoviću

Na ceremoniji otvaranja Kongresa Udruženje konsultanata inženjera BiH uručilo je prof. dr Tariku Kupusoviću nagradu za životno djelo u oblasti voda. Uručujući nagradu, Gačanin je istakao da je on jedan od simbola voda u BiH i Evropi.

Tarik Kupusović se vodama bavi više od 50 godina i zato mu se uručuje ova nagrada. Statua je napravljena od ekološko-prihvatljivih materijala i sama je simbol voda – naglasio je Gačanin.

Preuzimajući nagradu, Kupusović je još naglasio da nauka, vode i okoliš nemaju granice i domovinu, jer su to univerzalne vrijednosti i zajedničko dobro čovječanstva.

Na Kongresu je održan okrugli sto na temu: “Energetsko iskorištenje hidropotencijala u BiH”.
Cilj Kongresa je bio da se prezentiraju modeli koji će ubrzati implementacije strateških razvojnih evropskih, regionalnih i lokalnih projekata, kao I da se pomogne iznalaženju puta za snažniju regionalnu saradnju.
Prema mišljenju učesnika, Kongres je uspješno ostvario postavljene ciljeve.


Zaključci sa Kongresa kao i Zbornik radova su u pripremi i biće obavljeni na web stranici udruženja konsultanata inženjera BiH: https://uki.ba/

  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija