POZIV
Češka ambasada traži partnere za promociju trgovine i ulaganja
Manager.ba/akta.ba BiH 22 listopada, 2019
Izvor fotografije:
akta.ba

Lokalne organizacije mogu dobiti financijsku podršku za usluge pružene češkim kompanijama koje su zainteresirane za poslovanje u Bosni i Hercegovini. 

 

Ambasada Republike Češke u Sarajevu je pokrenula javni poziv za projektne prijedloge u oblasti pomoći ekonomskim aktivnostima.

Lokalne organizacije mogu dobiti financijsku podršku za usluge pružene češkim kompanijama koje su zainteresirane za poslovanje u Bosni i Hercegovini. 

Program pomoći ekonomskim aktivnostima ima za cilj pronalaženje lokalnih partnera s dobrim poznavanjem tržišnog i zakonodavnog okruženja u Bosni I Hercegovini koji će pružiti usluge potencijalnim češkim izvoznicima I investitorima.

Ove usluge mogu, između ostalog, uključivati izradu poslovnog plana, pravno i financijsko savjetovanje, pomoć u uspostavljanju kanala distribucije ili promotivne i marketinške aktivnosti.

Uspješni aplikanti mogu dobiti sredstva koja će pokriti do 70% njihovih troškova vezanih za pružanje navedenih usluga češkim kompanijama, a preostalih 30% sufinancirat će češka poduzeća koja će imati koristi od tih usluga.

Ukupna sredstva dobivena od Ambasade u okviru projekta mogu iznositi do 500 000 CZK.

Predloženi projekt mora biti realiziran u periodu između 1. siječnja/januara i 31. listopada/oktobra 2020. godine. 

 

Iz granta se mogu financirati sljedeći troškovi:

- Izrada poslovnog plana za ulazak na tržište ili investiciju

- Pravne i fiskalne analize, porezno savjetovanje

- Uvođenje proizvoda (pomoć u vezi sa financiranjem, registracijom poduzeća itd.)

- Podrška u vezi s licenciranjem, certificiranjem i registracijom proizvoda

- Uvoz / izvoz i logistička dokumentacija

- Postavljanje kanala za opskrbu, uspostavljanje lokalne partnerske mreže

- Promocija, marketing i PR usluge

- Podrška pokretanju proizvodnje (samo uslužni sektor)

- Podrška udruživanju čeških kompanija u Bosni i Hercegovini (max. 50 000 CZK)

 

Pravila i uvjeti projekta će biti regulirani sporazumom između Ambasade Republike Češke i organizacije koja implementira projekt.

Rok za dostavljanje prijava je 5. studeni/novembar 2019. godine.

Tagovi:
Povezani članci

1

2