zakoni

Koje pogodnosti donosi novi zakon o obrtu u FBiH?

Među novim zakonskim rješenjima su skraćena procedura i pojednostavljenje registracije obrta, omogućavanje pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti, te ograničeno izvršenje nad imovinom obrtnika.

 

Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH, nakon što je 5.7.2021. godine dobio podršku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, usvojili su i delegati Doma naroda Parlamenta FBiH u nastavku 12. sjednice 9.9.2021. godine.

Hrvatski

Vodne usluge u BiH - da bi dostigli EU standard treba nam 3,6 milijardi KM

Prema procjenama izvršenim kroz provedene projekte, u ovoj oblasti je postignut veoma visok stupanj transpozicije zahtjeva EU propisa kroz Zakon o vodama i njegove podzakonske akte, te Zakon o hrani.

 

Prema Strategiji aproksimacije domaćih propisa u oblasti okoliša s pravnom stečevinom EU (EAS FBiH) iz 2017. godine, procijenjena sredstva za unapređenje vodnih usluga u Federaciji BiH do razine standarda utvrđenih u EU propisima za ovu oblast iznose 3,6 milijardi KM.

Hrvatski

Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi: Poduzetnici dobijaju uređen prostor po povoljnijim cijenama

Delegati su bez rasprave podržali ovaj Nacrt i usvojili zaključak da on može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga.

 

Delegati Doma naroda Parlamenta FBiH u nastavku 9. sjednice raspravljali su o Nacrtu zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH.

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić ovom prilikom kazao je da cilj zakona dati podršku razvoju poduzetničkoj infrastrukturi u FBiH.

Hrvatski

U planu cross i off-road vožnje uređenim stazama: Izmjene Zakona o zaštiti prirode na štetu prirode

Kako navode iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma Zakon o zaštiti prirode Federacije BiH donesen je s ciljem institucionalnog uređenja sektora zaštite prirode i izradu podzakonskih propisa, kako bi se u što većoj mjeri izvršilo usklađivanje zakona s legislativom Europske unije, a što se i postiglo u cca 90% teksta zakona u ovoj oblasti.

 

Hrvatski

Na vozačkim dozvolama pisat će je li osoba donor organa

Zbog nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegijumu Doma upućen je zaključak poslanika Damira Arnauta po kome Predstavnički dom dostavlja Domu naroda Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH i predlaže da se Prijedlog zakona razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

 

Na 14. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je po hitnom postupku Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji je predlagač Damir Arnaut.

Hrvatski

Što donosi novi njemački zakon o useljevanju stručnog kadra

1. ožujka/marta 2020. godine na snagu stupa novi njemački zakon o useljavanju stručnjaka.

 

Novim zakonom će biti proširene već postojeće odredbe o useljavanju.

Zakon se primjenjuje na državljane svih zemalja širom svijeta i odnosi se prvenstveno na osobe sa stručnom ili akademskom kvalifikacijom.

Važno je da visokoškolska ili stručna kvalifikacija moraju prethodno biti priznate u Njemačkoj.

Prema novom zakonu o useljavanju, prvi korak je dakle podnošenje zahtjeva za priznavanje (nostrifikaciju) kvalifikacije u Njemačkoj.

Hrvatski