zakon o imigrantima

U Njemačkoj stupio na snagu zakon koji olakšava zapošljavanje stranaca

Njemačka je od ožujka 2020. već imala Zakon o useljavanju kvalificiranih radnika, kojim je tadašnja vlada Angele Merkel htjela olakšati pristup kvalificiranih radnika iz zemalja izvan Europske unije njemačkom tržištu rada. Sada je taj zakon reformiran jer u mnogim mjestima još uvijek nedostaje kadra, posebno kvalificiranih.

 

Hrvatski