top 100 udruženja i fondacije

TOP 100 Udruženja koja su povukla 42 milijuna KM iz Budžeta FBiH

Akta.ba je provela istraživanje osnovnih vrijednosti financijskih tokova udruženja i fondacija koje djeluju na području Federacije BiH. Kako možete vidjeti u tabeli političke stranke su iz budžeta povukle najveći dio novca u 2018. godini.

Tu su i druga udruženja kao BH Željeznička javna korporacija koja je osnovana za zajedničku dobrobit Federacije BiH i Republike Srpske a njena svrha je da uspostavi institucionaliziranu suradnju među entitetima te da omogući donošenje odluka u sektoru prometa.

Hrvatski