projekt pošumljavanje

BiH se priključila europskom Ecobase projektu pošumljavanja 


Nakon uspješno provedenih procedura i provjera potpisan je ugovor između generalnog direktora ŠGD-a Hercegbosanskih šuma Kupres Nikole Perkovića i Jaan Seppinga, osnivača i direktora Ecobase projekta.  

Ecobase projekt je trenutno najveći europski projekt pošumljavanja u kontekstu ugljičnih kredita. Potpisivanjem spomenutog ugovora, Bosna i Hercegovina je postala dvadeseta zemlja u Europi čiji se projekti nalaze u sklopu Ecobasea, kada su u pitanju projekti pošumljavanja.

Hrvatski