prekogranična suradnja

Otvoren poziv: 90.000 eura za prekogranični region Drina-Tara, Drina-Sava i Krš

Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi u partnerstvu sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) u okviru projekta "Podrška ekonomskoj diversifikaciji ruralnih područja u jugoistočnoj Europi (SEDRA)" otvara poziv za prijedloge u okviru Grant šeme za prekogranične regije: Drina-Tara, Drina-Sava i Krš.

Hrvatski