peradarstvo

Odobren izvoz jaja iz BiH u Europsku uniju

Bosni i Hercegovini odobren je izvoz jaja za preradu na tržište Europske unije. Na sjednici Stalnog komiteta za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje sekcije za kontrole i uvjete uvoza Europska komisija dala je „zeleno svjetlo“ za početak izvoza i ove vrste hrane iz BiH u EU.

Hrvatski

Izvoz peradi veći od uvoza za 21 milion KM

Iz sektora peradarstva BiH prošle godine izvezeno je proizvoda u vrijednosti od 55.500.000 KM, što je za 2.600.000 KM ili pet posto više nego u 2016. godini, dok je uvoz manji za 1.000.000 KM ili tri posto, tako da je pokrivenost uvoza izvozom skočila na 165 posto, rečeno je danas u Sarajevu na predstavljanju analize ovog sektora.

Analizu ovog sektora sačinili su Vanjskotrgovinska komora BiH i USAID/Švedska “Farma dva” projekat.

Hrvatski