Općina Centar Sarajevo

Bugarska financira projekt Centar kulture i mladih Općine Centar

Javna ustanova Centar kulture i mladih, čiji je osnivač Općina Centar, od ukupno 240 prijavljenih, odabrana je za financiranje projekta pod nazivom "Growing up with music".

 

Vijeće ministara Republike Bugarske, posredstvom Ambasade Republike Bugarske u BiH, odobrilo je devet projekata koji će se financirati iz Službene bugarske razvojne pomoći i realizirati u Bosni i Hercegovini u 2021. godini.

Hrvatski

Za pokretanje poslovnih projekata 135 mladih osoba Općina Centar izdvojila 1.273.870 maraka

Projekt zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od travnja/aprila 2018. godine do ožujka/marta 2022. godine.

 

Općina Centar kao društveno odgovorna lokalna zajednica u okviru programa „Kontinuirana briga o mladima“ posebnu pažnju je posvetila zapošljavanju mladih.

Zakon o mladima FBiH propisao je, između ostalog, obavezu svih općina da u budžetu osiguraju stavku koja će se odnositi na poboljšanje položaja mladih, te osiguranje minimuma mjera na planu rada s mladima i omladinskih aktivnosti.

Hrvatski