mostar jug

Objavljeni tenderi za dionicu autoceste Mostar sjever – Mostar jug

JP Autoceste FBiH d.o.o. objavile su poziv za izražavanje zanimanja za nabavu usluga izrade idejnog i glavnog projekta autoceste Mostar sjever - Mostar jug.

 

Prije toga, 12. srpnja/jula je objavljen tender za izgradnju dionice autoceste na Koridoru Vc Mostar sjever – Mostar jug procijenjene vrijednosti 250 milijuna eura, navodi se u generalnom obavještenju o nabavi koje je objavila Europska banka za obnovu i razvoj.

Hrvatski

SPAJANJE MOSTARA SA RH: Počinje gradnja poddionice tunel Kvanj - Buna

Ulaganje između petlje Ovčari i petlje Mostar jug procijenjeno je na oko 850 milijuna eura, i kada se ono realizira, bit će izgrađen dodatni 51 km autoceste.

 

Uz radove na osam gradilišta, čiji su ugovori vrijedni 780 milijuna KM, puštanje u rad 11 novih kilometara ceste, odnosno obilaznice oko Zenice, JP Autoceste u ovoj godini planira dodijeliti nove ugovore u vrijednosti od oko 700 milijuna KM.

Hrvatski

Suglasnost za korištenje zemljišnih čestica za poddionicu Mostar jug–Tunel Kvanj

Status ovih zemljišnih čestica ostaje nepromijenjen, odnosno ostaju upisane u zemljišno-knjižnu evidenciju kao javno dobro.

 

Federalna vlada dala je suglasnost JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra u katastarskim općinama Gnojnice, Ortiješ i Kosor za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug – Buna, poddionica Mostar Jug – Tunel Kvanj.

Status ovih zemljišnih čestica ostaje nepromijenjen, odnosno ostaju upisane u zemljišno-knjižnu evidenciju kao javno dobro.

Hrvatski