metaloprerada

Unipromet iz Čačka traži partnere u metalopreradi - Cilj suradnja i izvoz na tržište BiH

Glavni proizvodi kompanije su čelične šavne cijevi, krovni pokrivači, čelične zaštitne ograde za zaštitu vozila na putevima prema zahtjevima standarda EN1317 (certifikovane za zahtijevane performanse), čelične zaštitne ograde za zaštitu vozila na putevima prema domaćim i stranim nacionalnim standardima kao i prema posebnim specifikacijama, žičane zaštitne ograde, zidovi za zaštitu od buke na putevima, čelični portali i ograde specifičnih konstrukcija.

 

Hrvatski