leadcon 2020

Dva dana vrhunske online edukacije na LeadCon2020

Neophodno je da prilagodite vaš biznis novoj ekonomiji i zahtevima tržišta, koje uveliko traži da se digitalno transformišete. Stavljajući akcenat na online poslovanje i digitalizaciju vašeg biznisa, dobićete vidljivije rezultate i statistiku koju ćete moći da izmerite, analizirate i promenite ukoliko postoji potreba za tim.

 

Hrvatski