kompanije u kantonima

Pogledajte broj zaposlenih i broj kompanija po kantonima u 2018. godini

Prosječan broj zaposlenih u Federaciji BiH u 2018. godini bio je 358.164, pokazuju podaci kompanija koje su predale financijske izvještaje za proteklu godinu, a koji su dostupni.

Analizirajući podatke po kantonima, najveći broj zaposlenih imao je Kanton Sarajevo sa ukupno 111.929.

Slijedi ga Tuzlanski kanton sa 68.094 zaposlenika, potom Zeničko-dobojski sa ZDK – 55.620, te Srednjobosanski kanton s 37.413 zaposlenika. 

Hrvatski