Jasmin Spahić

Novi predsjednik Uprave Sberbank BH d.d. Sarajevo

Novi predsjednik Uprave Sberbank BH d.d. Sarajevo je Jasmin Spahić. Zamijenit će Edina Karabega, kojeg je vlasnik imenovao novim predsjednikom Uprave Sberbank CZ u Češkoj Republici.

Istovremeno, Enver Lemeš pridružit će se Upravi Sberbank BH kao član zadužen za poslovanje s pravnim osobama.

Jasmin Spahić, bankarski je ekspert sa više od 12 godina iskustva. U travnju 2013. godine pridružio se Sberbank BH kao direktor za maloprodaju, nakon što je prešao iz UniCredit banke gdje je također radio kao direktor maloprodaje. 

Hrvatski