Fortenova Group

Pavao Vujnovac konačno preuzeo Fortenovu

Fortenova grupa obznanila je kako je nizozemska kompanija na vrhu njezine strukture holdinga, Fortenova Group TopCo B.V., uspješno dovršila transformaciju vlasničke strukture. Zaključen je proces prodaje društva Fortenova Group MidCo B.V. (koje je vlasnik Fortenova grupe d.d. i svih operativnih društava Fortenova grupe) društvu Iter BidCo B.V., a koje se sastoji od nesankcioniranih dioničara društva TopCo... 

 

Hrvatski