EU projekti

Otvoren poziv za prijedloge projekata prekogranične suradnje BiH-Hrvatska-CG za pametniju, zeleniju i socijalniju Evropu

Iz ovog ministarstva ističu da je financiranje strateških projekata jedna od mogućnosti budućeg programa, a da bi bili uzeti u obzir strateški projekti trebaju pripadati jednom od tri cilja politika (pametnija Europa, zelenija Europa i socijalnija Europa), odnosno doprinositi jednom od sedam izabranih specifičnih ciljeva budućeg programa navedenih u formatu kratkog opisa.

 

Hrvatski

EU podržala povezivanje interesnih strana u sektoru vodoopskrbe u BiH i CG

Kroz kontinuirane aktivnosti jačanja kapaciteta te promociju dobrih praksi iz EU i regije, ključno je motivirati donosioce odluka na lokalnom nivou ka postavljanju onih prioriteta koji će usmjeriti ulaganja u financijski isplativom smjeru.

 

U okviru projekta prekogranične suradnje koji financira Europska unija, 22. i 23. listopada/oktobra 2020. godine održana je online konferencija na temu energetske i vodne efikasnosti usluga vodoopskrbe u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Hrvatski

Poziv za besplatnu edukaciju pisanja, apliciranja i upravljanja EU projektima

Programom se nastoje ojačati ljudski kapaciteti i kompetencije za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima u sklopu programa koji su dostupni Bosni i Hercegovini.

 

Objavljen je Javni poziv za prijavu na program edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima (druga grupa). 

Rok za prijavu je 24.07.2020. godine.

Hrvatski

NAJAVA SEMINARA U MOSTARU PO NEVJEROJATNOJ CIJENI: 'Kako uspješno napisati i prijaviti EU projekt u Bosni i Hercegovini'

Konzultantska kuća Eurho Consutling iz Osijeka organizira seminar iz oblasti EU fondova pod nazivom „Kako uspješno napisati i prijaviti EU projekt u Bosni i Hercegovini“ u četvrtak 04.07. 2019. godine u Intera Tehnološkom Parku, Bišće Polje bb, Mostar.

Seminar je namijenjen građanima, konzultantima koji će raditi na pripremi projekata, nevladinim organizacijama, malim i srednjim poduzećima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, tijelima javne uprave te školama i fakultetima.

Hrvatski

Agencija PRomotion: Most koji će spajati vrhunske stručnjake i eksperte iz regije

Još jedna uspješna poduzetnička priča dolazi iz Mostara. U vrijeme kada mnogi mladi iz Bosne i Hercegovine trbuhom za kruhom odlaze u treće zemlje svijeta tražeći bolje sutra, Ejla Bektaš-Hajdarović je odlučila prije godinu dana napraviti korak dalje i uploviti u poduzetničke vode.

Osnovala je Agenciju za digitalni marketing i organizaciju događaja "PRomotion".

 

BIZNIS UZ MAJČINSTVO

 

Hrvatski

Najinformiraniji su najuspješniji u privlačenju EU projekata

Upoznavanje javnosti s mogućnostima o dostupnim EU programima i otvorenim pozivima za projekte, umrežavanje organizacija međusektorski i stvaranje partnerstava, te konstantan rad na edukaciji i izgradnji ljudskih kapaciteta koji će pripremati i provoditi EU projekte, zaključci su stručne konferencije EU Projekti pod nazivom „Korištenje EU fondova u kontekstu nove strategije EU za Zapadni Balkan“ koja je održana u Mostaru.

Konferenciju su organizirali Apriori BH, Ured Vlade ŽZH za Europske integracije i Vlada HNŽ.

Hrvatski

Expertiza i reputacija ključni za uspjeh u privlačenju EU projekata

Milan Šolaja je direktor ICT klastera iz Vojvodine i jedan je od najglasnijih lobista u Srbiji za informacijsko – komunikacijski sektor s ciljem da IKT industriju stavi u središte pažnje javnosti.

Na Konferenciji EU projekti 14.09.2018. u Mostaru predstavit će uspješan projekt KATANA za koji su povukli novce iz EU programa HORIZON, a namijenjen je razvoju rastućih industrija koje su ključni faktor prihvaćanja naprednih tehnologija u agro-sektoru. 

Hrvatski