BNT

U sklopu programa postinvesticione podrške posjećene kompanije BNT TMiH i Atena

U sklopu Programa postinvesticione podrške 22. maja 2018. godine, predstavnici Općine Novi Travnik i Međunarodne finansijske korporacije (IFC) posjetili su Tvornicu mašina i hidraulike BNT d.d. Novi Travnik i proizvodnju obuće ATENA d.o.o. Novi Travnik.

Tijekom odvojenih sastanaka razgovarano je o načinima na koje se može unaprijediti poslovno okruženje i jačati konkurentnost općine, te na koji način općinska administracija može da pomogne i podrži razvojne aktivnosti ovih privrednih subjekata.

Hrvatski