Biljana Lovrinović

GALOP DIGITAL: Dijaspora je najbolji promotor investicija

Biljana Lovrinović rođena je u Travniku, a osnovnu školu do četvrtog razreda pohađala je u Docu na Lašvi.

Osnovno školovanje je nastvaila u Zagrebu i Hamburgu, a završila s gimnazijom u Eastlakeu u Ohiju.

Studirala je na Kent State univerzitetu. Kao studentica je radila za novine kao grafička dizajnerica, urednica i kreativna direktorica te freelance dizajnerica.  

Nakon završenog studija, odlučila se preseliti u Los Angeles da bi nastavila graditi karijeru u kreativnoj branši i marketingu.

Hrvatski