automatizacija

Zašto brandovi u ovoj godini moraju biti “ljudski” više nego ikada?

Kako ulazimo u ovu godinu svaki razgovor koji vodimo u vezi s poslovnom budućnošću svodi se na vJeštačku inteligenciju, automatizaciju, robotizaciju i slično.

Sve te inovacije vode ka smanjenju povezanosti sa suradnicima, potrošačima i širom zajednicom.

Danas potrošači uglavnom vole komunicirati s aparatima više nego s ljudima, kolege uglavnom rade od kuće a društvene organizacije prije komuniciraju preko društvenih mreža nego uživo.

Hrvatski

Roboti će do 2030. godine "oduzeti" poslove 800 milijuna ljudi

Institut McKinsey Global Institute je u istraživanju 800 poslova u 46 zemalja ustanovio da će robotska automatizacija utjecati na petinu globalne radne snage. Navodi se da će se trećina radne snage u bogatijim zemljama poput Njemačke i SAD-a morati prekvalificirati za druge poslove.

Najviše će trpjeti oni koji trenutno upravljaju strojevima i radnici zaposleni u industriji hrane. Siromašnije zemlje koje imaju manje novca za investiranje u automatizaciju neće osjetiti velik utjecaj.

Hrvatski