Šume

Tim Sweeney otkupljuje šume kako bi spriječio njihov nestanak

Tim Sweeney je tvorac igrice Fortnite, jedne od najvećih i najpopularnijih igrica desetljeća. Na njenom razvijanju je radio godinama, a danas ubire plodove svog rada i ulaže ih u očuvanje šuma, biljaka i životinja širom svijeta.

On je do sada kupio 40.000 hektara zemlje te se vodi kao jedna od osoba koja ima najviše privatnih posjeda u Americi.

Osim kupovine zemlje, novac je uložio u nekoliko ekoloških projekata koji su se bavili pošumljavanjem zemljine površine.

Hrvatski

FOREST MAN: Čovjek koji 40 godina svaki dan sadi po drvo da bi spasio otok

Jadav Pajeng je sa 16 godina odlučio da će mu životna misija biti da spasi Majuli od erozije i to sađenjem drveća.

On je u tome istrajan i već 40 godina svakoga dana posvećen je svom zadatku.

U proteklih 70 godina otok Majuli se smanjilo za više od pola, zbog čega postoje sumnje da će biti potpuno potopljeno u idućih 20 godina.

Hrvatski

BiH bogata šumama, ali ne brine dovoljno o njima

Rajko Kuzmanović, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti RS (ANU RS), izjavio je jučer da su RS i BiH bogate šumama koje predstavljaju jedan od najznačajnijih resursa, ali da im se ne poklanja dovoljno pažnje.

“Zbog takvog odnosa se priroda na određen način buni, pa imamo poplave, požare, klimatske poremećaje, a za to je uveliko kriv čovjek”, rekao je Kuzmanović u okviru okruglog stola posvećenog 21. martu Svjetskom danu šuma.

Hrvatski